„Hlavní otázkou i tématem konference budou možnosti českého a moravského venkova v oblasti čerpání evropských dotací v budoucím plánovacím období Evropské unie," uvedl ředitel konference František Kopecký z Místní akční skupiny Rozvojové partnerství regionu Hranicko.

Nabitý program však zahrnuje i mnoho dalších oblastí, které současný venkov trápí. Jednou z diskutovaných otázek bude například budoucnost venkovských pošt.

Možnost omezení či úplného konce této služby se řešila už v mnoha menších obcích Hranicka. Zrušení tradiční pobočky dva roky akutně hrozilo například v Polomi, pošta ve vesnici na Bělotínsku ale doposud zůstává.

„Nakonec jsme se dohodli a jsme za to velice rádi. Pro zdejší obyvatele by to jinak byla velká komplikace. Pošta totiž nefunguje jen jako doručovací místo, ale nabízí lidem i různé finanční služby, například výběr peněz. To vše tady zůstalo, nedošlo k žádnému omezení," uvedla starostka Polomi Marta Koubková.

Kolik eurodotací pro venkov?

Prioritním tématem konference však bude jistě nastavení evropských peněz pro Českou republiku v letech 2014 až 2020.

„Stojíme před otázkou, jaký podíl z celkového balíku eurodotací připadne pro venkovské oblasti, tedy pro obce, podnikatele či neziskové organizace. Nedávné změny politické situace poněkud zamotaly již dohodnutými kroky," upřesnil jeden z organizátorů konference a starosta Veselíčka Tomáš Šulák ze Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje.

Workshopy i exkurze

Konference nabídne několik konkrétně zaměřených workshopů i exkurze. Jeden z nich se uskuteční také v Partutovicích.

„Chceme ukázat naše stravovací zařízení a výrobu cukrovinek. Pokusíme se i zasadit o rozšíření spolupráce obcí a kompetentních subjektů ve spojitosti s podporou živočišné výroby, třeba při produkci mléka. Tím by vznikla další pracovní místa, která tady tolik chybí. Zároveň chceme podpořit tradiční výrobu různých cukrovinek, která je pro vesnice typická," sdělil předseda zemědělského družstva Partutovice František Maršálek.

Hlavním pořadatelem konference Venkov 2013 je Spolek pro obnovu venkova ČR. Podobné setkání se uskutečnilo také vloni v říjnu, kdy stovky zástupců podnikatelských či státních subjektů hostily Nové Hrady na Českobudějovicku.