Kontejnery na bioodpad, tzv. rakvičky, byly dříve trvale umístěny v různých částech Hranic.

Od letošního května kontejnery ze zahrádkářských kolonií ale zmizely. Lidé tam totiž často házely věci, které s boidpoadem neměly nic společného a zaveden byl zastávkový svoz.

V určených lokalitách je vždy v sobotu přistaven kontejner a během vymezeného času sem mohou lidé vyvážet.

„Přistoupili jsme k tomuto řešení po dohodě s městem, protože lidé místo biologicky rozložitelného odpadu jako je tráva, listí nebo větve házeli do kontejnerů pneumatiky, stavební suť, nábytek a jiné odpady, které místo na kompostárnu musely na skládku,“ vysvětluje ředitel společnosti Ekoltes Ota Čermák.

Nyní je spuštěn pilotní projekt na cyklostezce Bečva, kde je umístěn pro zahrádkářskou kolonii uzamykatelný kontejner. Zahrádkáři v okolí od něj mají klíče a na vše dohlíží správce.

Pokud by se v kontejneru opět objevilo něco jiného než bioodpad, bude tento systém zrušen a kontejner odvezen.

„Budou-li mít další zahrádkářské kolonie, kde byly kontejnery umístěny a nahrazeny zastávkovým svozem, zájem o přistavení uzamykatelného kontejneru, mohou se obrátit na Ekoltes. Buď na mě osobně, nebo na Pavlínu Samohýlovou, mistra odpadového hospodářství,“ dodává ředitel Ota Čermák.

Kromě toho mohou zahrádkáři vozit biologicky rozložitelný odpad na sběrný dvůr nebo přímo na kompostárnu na Jelením kopci.