Společnost BonverWin se přitom opírá o úpravu zákona o loteriích a jiných podobných hrách, ke které v minulosti došlo.

Zástupci společnosti BonverWin konečný výsledek hranického zastupitelstva respektují, přestože by si jistě přáli přesně opačný verdikt.

„Tu informaci o rozhodnutí slyším poprvé. Je ale výsadní právo zastupitelů, aby rozhodovali o dění ve svém městě," řekl za podnik Svatopluk Kopecký.

V listopadu 2011 se v Hranicích schválila obecně závazná vyhláška o zákazu provozu loteriích a podobných hrách na celém území Hranic, a to i přesto, že město tak přichází o finance plynoucí z provozu zařízení.

„Důvody, které nás vedly k tomu zamítavému stanovisku, jsou stejné jako v době, kdy jsme obecně závaznou vyhlášku ve městě prosadili. Chceme prostě hazard ve městě omezit a postupně z města vytlačit. Jsou s ním totiž úzce spojené například sociální problémy obyvatel," vysvětlila starostka Hranic Radka Ondriášová.

Ztráta příjmů

Předseda představenstva skupiny BonverWin Pavel Kulajta v žádosti odhadoval, že jen v roce 2013 budou příjmy Hranic z hazardních zařízení oproti loňskému roku kvůli přijaté vyhlášce o 269 500 korun nižší.

„Těžko vám to řeknu z hlavy, ale jen za naši společnost jsou to řádově miliony korun, které bychom za jiných okolností odváděli městu. Nemůžu mluvit za jiné společnosti, ale samozřejmě nejsme jediní provozovatelé ve městě," dodal právník firmy Svatopluk Kopecký.

Hranice vydaly obecně závaznou vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města v listopadu 2011.

Loterijní stroje, kterým vydávalo povolení k provozu právě město, musely z Hranic zmizet do konce loňského roku. Státní povolení je pak o dva roky delší. Bonver tak chtěl žádostí dosáhnout alespoň prodloužení regulace zařízení na „městskou povolenku" právě do konce roku 2014.

Provozovatelé výherních terminálů mohli o umístění hazardních zařízení ve městě žádat do konce roku 2011, kdy jich podle vyjádření ministerstva financí bylo v Hranicích celkem 239. V současné době by mělo být ve městě o 31 strojů, kterým s nástupem roku 2013 vypršelo povolení, méně.