Nevyužité a chátrající objekty trápí celou řadu obcí. Jejich demolice by byla příliš nákladná a ještě více peněz by spolkla jejich rekonstrukce. Teď mají majitelé těchto nemovitostí šanci sáhnout si po evropské dotaci a upravit plochy nebo objekty pro další využití.

„Na revitalizaci brownfields je pro podnikatele k dispozici 366 milionů korun z Regionálního programu Střední Morava,“ řekl předseda Regionální rady a olomoucký hejtman Martin Tesařík.

Podle něj jsou peníze určeny především na stavební úpravy a rozšíření stávajících objektů, investice do infrastruktury průmyslových zón či demolice nevyužitých a zchátralých staveb. Z deseti procent se tentokrát mohou do realizace projektů zapojit i obce.

„Nechceme jen bourat staré haly, ale chceme, aby vznikly nové objekty pro podnikání s dopravním napojením a parkovacími plochami. Užitek z takového projektu by měl mít nejen podnikatel, ale i obec, na jejímž území se brownfields nachází,“ vysvětlil Tesařík.

Hraničtí žádat o dotaci zřejmě nebudou, Bělotínší ano

Hranice o danou dotaci žádat nebudou, neboť nemají proč. „Momentálně město žádné volné brownfields nemá a snad tady nejsou ani žádné soukromé nevyužívané podnikatelské objekty,“ vysvětlil mluvčí města Petr Bakovský. Jedinou nevyužívanou plochou v Hranicích jsou zřejmě jen kasárna Jaslo a ty má ve svém vlastnictví armáda.

Žádost o dotaci naopak vážně zvažuje František Čech, majitel hospodářských budov v bývalém areálu Vojenských lesů v Bělotíně. „Ty materiály o možnosti získat evropské peníze už se mi do rukou dostaly, ale zatím jsem je nestihl pořádně prostudovat a zkonzultovat s odborníky,“ u­vedl.

Chystá se proto oslovit Hranickou rozvojovou agenturu, která už jeho podnikatelské objekty zanesla do databáze a nabízí je přes internet k prodeji. Pokud by však o ně nikdo neprojevil zájem, pak by agentura majiteli pomohla s vytvořením koncepce a následného projektu na využití těchto brownfields. Poté by měl Čech šanci získat dotaci.

„Zásadní věc, které jsem v těch podkladech porozuměl, bylo to, že se zřejmě dotace nebude vztahovat na objekty pro zemědělskou výrobu,“ pokračoval Čech. Podle něj by tedy bylo zřejmě nutné, aby se zaměřil na jiný obor podnikání.

„Je to na zvážení, najít něco, co by pro nás bylo zajímavé,“ uzavřel podnikatel z Bělotína.

Stejně tak jako on budou mít i ostatní majitelé nevyužívaných a zchátralých podnikatelských prostor šanci předložit koncepce řešení jejich využitelnosti do 9. listopadu. Pak teprve se mohou pustit do konkrétních projektů. Své nápady mohou konzultovat přímo s pracovníky Úřadu Regionální rady nebo s pracovníky Hranické rozvojové agentury.