Těm by však podle zdravotníků mohli předejít, kdyby používali chrániče. „Pokud jste se rozhodli pořídit si brusle, chrániče musí být nezbytnou součástí,“ vyzývají lékaři. „Jízda na kolečkových bruslích je hezký sport, ale jako při každém jiném může dojít v minutě k úrazu. Pokud lidé nepoužívají chrániče, mohou si způsobit zranění i s pracovní neschopností,“ uvedl primář chirurgického oddělení přerovské nemocnice Petr Vojáček.

Kolečkovým bruslím propadli mladí, ale i lidé středního věku. Prodejci zažívají v těchto dnech žně. „Během dne prodáme kolem pěti párů bruslí, někdy i mnohem více. Kupují si je většinou lidé okolo dvaceti let, ale často je prodáváme i mnohem starším. Například nedávno si je odtud odnášela babička dvou vnuků ve školním věku,“ prozradil prodavač sportovního zboží Tomáš Sehnálek.

Prodejci však potvrzují, že už málokdo si k novým bruslím pořídí chrániče. Jezdit na bruslích bez přilby a dalších ochranných prvků je však zbytečný hazard. „Může skončit i velmi vážným poraněním hlavy. Součástí vybavení by proto měla být nejen přilba, ale i chrániče loktů a kolen,“ radí primář Vojáček. Česká republika se řadí mezi státy s vysokou mírou úrazovosti. Úrazy jsou u nás nejčastější příčinou úmrtí dětí a mládeže.