Projekt rozvoje veřejné dopravy, který má radnice vypracován, nese název: MHD jednotným stylem za cestujícími.

„Jeho cílem je zefektivnit, zatraktivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města Hranic,“ uvedl jeho mluvčí Petr Bakovský.

Hlavním důvodem toho, že s v ulicích města i některých jeho příměstských částí objeví nové autobusové čekárny, je skutečnost, že ty současné neodpovídají příslušné vyhlášce ani českým státním normám.

„Současný stav řešených zastávek je nevyhovující jak po stránce estetické, tak i z hlediska nástupních poměrů z chodníkové části,“ sdělil mluvčí s tím, že plánovanou modernizací by mělo dojít ke zlepšení nástupních podmínek především pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace.

Na svém posledním zasedání rada rozhodla, že si město na tuto akci požádá o státní dotaci. Projekt předpokládá náklady ve výši sedmi milionů korun, dotace by mohla činit šest.

Zastávky se budou lišit barvou a velikostí

„Zastávky ve městě jsou řešeny modulově na shodném základě, podle jednotné architektonické podoby. Mohou ale přitom být barevně i velikostně odlišné, podle potřeb dané lokality,“ vysvětlil Bakovský a dodal, že se nové čekárny budou shodovat s těmi, které již lidé znají ze Šromotova náměstí, od gymnázia či nemocnice.

Stávající projekt řeší celkem patnáct zastávek: na sídlišti CVH, na Nové ulici, před prodejnou Albert, v Alešově ulici před ZZN, na Motošíně, u herny Bonver, před učilištěm Sigma, u kina Svět, na nároží u restaurace Slávia a na Struhlovsku. V příměstské části Velká by se nové čekárny mohli dočkat cestující v prostoru před školou, v Drahotuších pak u autoservisu a u železniční stanice.