„V současné době je vše ve fázi úvah a příprav, samotná realizace je ještě daleko," řekl k budování splaškové kanalizace ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Přerov Miroslav Dundálek. Právě takzvaný VAK by měl za celou inovací stát.

„V této chvíli připravujeme podklady pro žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Uděláme všechno pro to, abychom ji dostali. Jistotu však nemáme," popsal stav ředitel Dundálek. Žádost i s podklady musí společnost sepsat do konce roku.

Ve hře je stavba splaškové kanalizace v ulici Kropáčova a Tesaříkova a splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě Pod Křivým. Zároveň by Hranicím přibyly tři retenční nádrže, které slouží pro zadržení dešťové vody.

„Budou tři. Jedna u Veličky poblíž Šromotova náměstí, další dvě po obou stranách řeky Bečvy nedaleko jezu," vysvětlil plány místostarosta města Ivo Lesák.

Nejméně 25 milionů

V případě získání dotace zajistí Vodovody a Kanalizace Přerov výběrové řízení na zpracovatele projektu. Výstavba kanalizací se odhadem vyšplhá nejméně na 25 milionů korun.

„Město přislíbilo finančně přispět až čtyřicet procent investičních nákladů," pokračoval Lesák. Dále bude radnice řešit spolupráci s vlastníky nemovitostí, kterých se budování týká.

„Zároveň bychom chtěli zkoordinovat výstavbu kanalizace s opravou povrchu cest. Neradi bychom, aby se ve stejné oblasti zbytečně kopalo na dvakrát," dodal místostarosta.

Zda projekt dotaci z Operačního programu životního prostředí získá, se vedení společnosti VAK dozví v srpnu. Více než za rok proběhne výběrové řízení a na jaře 2017 by mohla vypuknout samotná stavba.

„Práce budou trvat asi rok a půl. Na přesné informace je ale zatím velmi brzo," ukončil ředitel společnosti Dundálek.

Autorka: Veronika Hlavinková