„Praktické maturity jsou součástí celé maturitní zkoušky. Studenti při nich musí ukázat, co se v teoretických předmětech naučili a aplikovat to v praxi v lesnickém provozu,“ poznamenal ředitel Střední lesnické školy v Hranicích Miroslav Kutý.

Studenti byli rozmístěni podle vytažených otázek na jednotlivá místa lesa ve Valšovickém polesí a po důkladné a dlouhé přípravě už jen čekali na příchod zkušební komise.

„Předvádějí úkony, které jsou běžné v lesnickém provozu. Jde například o pěstování lesa, technologický postup v úpravě lesa a těžbě nebo návrh dopravní sítě lesních cest,“ dodal ředitel školy. Jejich znalosti, přípravu i pohotové reakce na pokládané otázky hodnotí maturitní komise.

„Komise se kterou jdeme má předsedu z České lesnické akademie v Trutnově i zástupce z krajského úřadu z odboru životního prostředí a zemědělství,“ doplnil Miroslav Kutý. Každá komise je ještě navíc složená z učitelů, kteří studenty vyučovali a zástupců z lesnického provozu a praxe.

U studentů nebyla nouze o klasickou nervozitu. Radek Juřík si vytáhl problematiku ochrany lesa proti kůrovci a na zadané téma musel hovořit minimálně třicet minut.

„Myslím si, že mě moc nepotrápili. Dokonce bych řekl, že někteří se snažili otázkami i pomáhat,“ řekl po zkoušce Juřík.

Další ze studentek na svou zkušební komisi teprve netrpělivě čekala. Otázka, kterou si vytáhla, se zaobírala projektem probírky a musela stanovit výchovný zásah v přiděleném prostoru.

„Jde o to, aby zásah nenarušil stabilitu lesa a prospěl jeho výchově. A ještě, aby byl následující porost kvalitní a zachoval se pro další generace,“ prohlásila Zlata Matysová, která už poněkolikáté pročítala svou přípravu a čekala v lese na komisi.

Praktické maturitní zkoušky jsou na Střední lesnické škole, stejně jako na všech ostatních, jen jednou třetinou z celé maturity. Studenti po jejich úspěšném zvládnutí budou muset přidat ještě úspěch při ústních a písemných zkouškách.