Bývalé kasárna nyní vlastní společnost Gennanio. Vedení města Hranice se s ní snaží domluvit na účelu, ke kterému bude objekt v budoucnu sloužit.

„Firma teď prochází restrukturalizací. Každopádně se budeme účastnit dalších jednání s městem. Další informace však mohu poskytnout až za měsíc," uvedl jednatel společnosti Gennanio Michal Koudelka.

Ten však stejné vyjádření poskytl už jednou, konkrétně 22. dubna. Přestože bývalá kasárna nejsou majetkem města, zájem ze strany radnice o budoucím využití rozsáhlých prostor trvá.

„V současnosti nedošlo v jednání k žádnému posunu. Vlastník má k dispozici návrh na využití areálu od města, ještě se k němu ale nevyjádřil," řekla starostka Hranic Radka Ondriášová.

Zmíněná studie, kterou nechalo vypracovat město, navrhuje objekt rozdělit na část s bytovými jednotkami a prostorami takzvané občanské vybavenosti. V té by se nacházely kancelářské prostory a také možnosti využití volného času, například sportovního.

Druhá část kasáren by pak mohla sloužit pro podnikatelské účely. O využití však rozhodne společnost, jejíž záměry jsou zatím nejasné. Podle informací městského úřadu se její představitelé již dříve nezúčastnili důležitého jednání se zástupci Hranic.

Podnik Gennanio se stal vlastníkem kasáren Jaslo zhruba před rokem. Za tu dobu objekt zabezpečil proti vloupání a skácel na jeho pozemku nebezpečné stromy. Předchozí majitelé do prostorů výrazněji nezasáhli.

Město Hranice opuštěné pozemky o rozloze 16 hektarů od armády neodkoupilo kvůli vysokým nákladům spojených s případnou rekonstrukcí areálu. Stát nabízel tuto nemovitost k prodeji už v roce 2008. Původní nabízená cena se ze 169 milionů snížila na 91 milionů a poté až na 27 milionů korun.