Nové parkoviště v Komenského ulici nechal vybudovat soukromý investor, který bude parkovací plochu městu v následujících letech pronajímat.

Přesto, že práce jsou v podstatě dokončeny, přesný termín spuštění parkoviště v tuto chvíli znám není.

"Všechno bude záviset na kolaudaci. K té by snad mohlo dojít někdy na přelomu června a července. Pak nás čeká podpis smlouvy s investorem a doladění podmínek," popsal 2. místostarosta města Hranice Daniel Vitonský.

Nabíjení elektromobilů

Vedle laviček či několika stromů se na parkovišti objeví také nabíjecí stanice pro elektromobily.

„Nabíječka by měla být schopna obsloužit dvě auta zároveň. V tuto chvíli hledáme co nejvhodnější typ, který bude vyhovovat požadavkům památkářů. Investor celé akce se v této souvislosti nabídl, že nechá okolo nabíječky vytvořit nějaký umělecký prvek, který bude zapadat do historického rázu tohoto místa,“ prozradil Daniel Vitonský.

S parkovacími automaty

Stejně jako ostatní městská parkoviště bude i to na Komenského ulici osazeno parkovacími automaty. V období zkušebního provozu by se ceny za parkování měly pohybovat na podobné úrovni jako na blízkých parkovištích u Letního kina a u Stami.

Souběžně s vybudováním parkoviště město na začátku roku slibovalo i opravu přilehlé komunikace.

„U rekonstrukce poslední polní cesty ve městě bohužel došlo ke zdržení, musí se totiž udělat přeložky sítí. I přesto jsem přesvědčen o tom, že se to letos může zvládnout. Myslím, že na podzim je to reálné," domnívá se místostarosta.

Nové parkoviště a rekonstrukce cesty jsou však jen prvními dílky do skládačky ambiciozního projektu v ulici Komenského, kde dojde k celkové opravě městských hradeb.