„Jedná se o každoroční akci, jejímž cílem je představit žákům základních škol a jejich rodičům možnosti středoškolského studia. Kromě místních škol jsou zvány i školy z širokého okolí,“ informoval mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Na burze tak byly zastoupeny nejrůznější druhy škol a také pestré spektrum studijních oborů: od všeobecného vzdělávání přes strojní, stavební a elektrotechnické školy až po uměleckoprůmyslové zaměření.

„Kromě burzy se letos poprvé konala i konference, které se zúčastnili i zástupci zaměstnavatelů a základních škol. Jejím cílem bylo ukázat na problémy, které způsobuje situace, kdy se na trhu práce nedostává technicky vzdělaných absolventů,“ sdělil Pavel Remeň z hranické pobočky úřadu práce.

Podle jeho slov je na Hranicku například velký nedostatek zámečníků či pracovníků pro obsluhu NC strojů.

„Pořádáme sice různé rekvalifikační kurzy a podobné projekty, ale udělat z člověka, který se nepohyboval v technických oborech, člověka technicky zaměřeného, není tak jednoduché. Školní studium to nenahradí,“ podotkl Pavel Remeň.

Na letošní konferenci by měla příští rok navázat další, která by měla přispět ke zlepšení propagace technických oborů.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika