Ten se v rámci besedy Islám a jeho (možný) vliv na vývoj české společnosti podělil s návštěvníky o své zkušenosti s islámem, a zároveň nabídl své vyhlídky do budoucna.

„Já jsem se poprvé se jménem Lukáše Lhoťana seznámil při četbě jeho knihy Ježíš Kristus a islám, která mě velice zaujala. Tohoto člověka jsem měl možnost slyšet na živo v loňském roce v Lipníku nad Bečvou, a protože to byla opravdu zajímavá přednáška, řekl jsem si, že Lukáš zkrátka musí mluvit i u nás v Hranicích," uvedl vzácného hosta Robert Cibiček z Klubu zdraví Hranice, jenž tuto akci pro veřejnost uspořádal.

V první části besedy se Lukáš Lhoťan zaměřil na stručný výklad o kořenech islámu, o působení muslimů na našem území a poskytl základní vhled do problematiky islámu, který získal během svého aktivního působení.

Úskalí islámu: provázanost s politikou

Druhá část poté patřila dotazům návštěvníků a následné diskuzi.

Otázky zúčastněných se většinou týkaly současné situace přívalu imigrantů z muslimských zemí.

Podle Lukáše Lhoťana zásadní problém začlenění muslimů do evropské společnosti spočívá v příliš širokém výkladu a decentralizaci islámu jako náboženství i politického systému.

Právě v úzké provázanosti náboženství s politikou vidí největší úskalí případného dalšího rozrůstání muslimské obce na území Evropy.

Pro islám je totiž jediným správným náboženstvím i společenským systémem právě islám.

„Evropská unie nemá žádný plán, stále zasedají, ale plán pořád chybí. Říkají si asi, že se krize nějak vyřeší sama, ale ono se to samo nevyřeší," zhodnotil počínání evropských politických špiček.

Možná cesta? Evangelizace příchozích

Určitou cestu k oslabení společenského pnutí v této otázce vidí Lukáš Lhoťan v evangelizaci nově příchozích, a zároveň rozšiřování křesťanství a evropské kultury do samotných států v Africe či v Asii.

„Samozřejmě, že v ryze muslimských zemích něco takového možné bohužel není," uvědomuje si.

„Tou zásadní příčinou přívalu uprchlíků ale nejsou ani tak konflikty v Sýrii či v jiných zemích, jako spíše přelidněnost a nedostatečné ekonomické a hospodářské zázemí. Ty země zkrátka nejsou své lidi schopny uživit," objasnil svůj pohled na skutečné příčiny uprchlické krize.

„Proto je potřeba vysvětlit lidem z této části světa, že například když nemají prakticky žádné peníze, tak zkrátka nemůžou mít deset dětí," dodal.

Dříve muslim, nyní katolík

Lukáš Lhoťan je český nakladatel, publicista, zakladatel Česko-muslimského institutu.

Bývalý muslim, který se k islámu oficiálně přihlásil v roce 1998.

Aktivním členem muslimské komunity v Brně byl v letech 1998–2012. Na počátku roku 2012 Lhoťan veřejně oznámil opuštění islámu a přihlásil se ke katolické církvi.

David Král