K tomuto zvyku však patří především spousta zábavy a o tu se postaraly ježibaby, a čarodějové, kteří přistáli na svých košťatech do dvou zámeckých areálů v obci Dřevohostice a v Tovačově.

„Do naší obce se slétlo několik desítek čarodějnic, od těch nejmenších až po stařeny,“ řekl místostarosta Dřevohostic Petr Dostál. V dřevohostickém zámeckém areálu se zpívalo, tancovalo a soutěžilo až do večera a podobně to vypadalo i v tovačovském zámeckém parku pod Spanilou věží.

„Letos jsme uspořádali už osmý ročník sletu čarodějnic, který byl s rekordní účastí návštěvníků. Těch přišlo na dva a půl tisíce. Po loňském ročníku nás to těší, protože loninám počasí vůbec nepřálo a museli jsme kvůli dešti termín této akce o týden posunout,“ vzpomněla Květa Zajícová z Okrašlovacího spolku tovačovského, který akci uspořádal.