„Město Hranice připravuje studii regenerace sídliště CVH. Cílem je zkvalitnění veřejných prostranství v této lokalitě. Proto pro obyvatele sídliště připravilo anketu, jak oni si představují jeho budoucí podobu,“ uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

„Pro optimální řešení regenerace sídliště je důležité získat dostatek informací a názorů od všech, kteří sídliště užívají. Městský úřad Hranice proto připravil anketu, jejíž výsledky budou podkladem pro další přípravu regenerace,“ informoval Petr Bakovský.

„Líbí se mi, jak je celé to sídliště zrevitalizované. Od doby, kdy jsem byl dítě se jeho podoba výrazně zlepšila. Rozhodně tak podporuji plán pokračovat v tom, aby se jednalo o moderní a pohodové sídliště,“ řekl obyvatel Cementářského sídliště Robert Pecha.

Anketní lístky budou obyvatelům doručeny domů. Zájemci je mohou do pátku 19. ledna vhodit do anketního boxu, umístěného ve dvoraně zámku.

Díky moderním technologiím je však možné vyjádřit své názory i přímo z domu.

„Anketu mohou lidé snadno vyplnit i elektronicky na základě odkazu, uvedeného na anketních lístcích,“ prozradil mluvčí města.

Studie regenerace by měla být hotova v roce 2018. Město tak pokračuje v postupných rekonstrukcích hranických sídlišť. V letošním roce by měla být spuštěna další etapa na Struhlovsku. Na tu je v rozpočtu momentálně vyhrazeno bezmála 17 milionů korun. 

autor: David Král