Cenu města Hranic vyhlašuje město od roku 2005. Tehdy bylo kandidátů na titul sedm, stejně tak jako o rok později. V roce 2003 přišly o čtyři nominace méně a následujícího roku už jen dvě. Vloni však bylo opět ve hře sedm jmen a letos byl navržen pouze jediný člověk.

„Těžko říci, proč tomu tak je. Je pravdou, že se letos posunul termín pro podání nominací, ale jestli to hrálo nějakou roli, to by byla jen spekulace,“ přemýšlel nahlas tiskový mluvčí Hranic Petr Bakovský.

Podle něj je anketa Cena města poněkud odlišná od jiných, které radnice pravidelně vyhlašuje.

„Co se týče Sportovce roku, tam jsou každým rokem podávány výkony a oceňovaných bývá ve finále více,“ srovnal Bakovský. Cena města je naproti tomu udělována za zásluhy, kterých mohl člověk dosáhnout již dříve a oceněných bývá nesrovnatelně méně.

Kdo je Delong?Armin Delong

Letos je na titul navržen Prof. Ing. Armin Delong Dr. Sc., člen Československé akademie věd. V roce 2005 mu vláda udělila cenu Česká hlava a Deník při té příležitosti vydal článek, v němž se zmínil mimo jiné o tom, že Delong vystudoval hranické gymnázium a pak proslul jako zakladatel elektronové mikroskopie a iniciátor výroby elektronových mikroskopů. Jeho práce bylo využito pro výzkum v kosmu. Dnes žije v Brně a je mu pětaosmdesát let.

Vzhledem k jeho vzdálenému bydlišti a vysokém věku uvažuje město o tom, že pokud by zastupitelé ocenění profesora Delonga schválili, vypraví pro něj automobil, který ho přiveze do Hranic na obřad. Ten by měl proběhnout ve středu 22. září odpoledne v zasedací místnosti radnice.

V minulých letech byli v anketě oceněni milovník historie Václav Bednář, galeristka Anna Musilová, hudebník Josef Slimáček, kronikář Hranic-Drahotuš Miroslav Černý, malíř a pedagog Jan Jaroš, sbormistryně Taťána Jonasová, hudební skladatel Vítězslav Tugendlieb, pedagog Jaroslav Strnad, starosta Rudolf Novák in memoriam a lékař Stanislav Kuthan, rovněž in memoriam.