Již minulý týden se o nabídkové ceně bavili na své schůzi městští radní.

„Shodli jsme se na tom, že je tato částka dost vysoká,“ uvedla na čtvrtečním jednání zastupitelstva místostarostka Hranic Radka Ondriášová.

Ostatní městští poslanci byli ve svých názorech zdrženliví. Někteří z nich se jen vyjádřili v tom smyslu, že by rádi nahlédli do podkladů pro návrh kupní smlouvy.

„Zajímalo by mě například, jaký je další záměr s kinem Svět,“ uvedl mimo jiné Zdeněk Špiřík.

Na tento dotaz mu na čtvrteční schůzi nepřímo odpověděl zástupce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Předpokládám, že se v kupní smlouvě objeví podmínka, že budově zůstane zachován její kulturní účel,“ řekl Lumír Fojtík z přerovské pobočky zmíněného úřadu. Hned vzápětí však zastupitele uklidnil, že se dá tato klauzule obejít.

„Město může objekt koupit a pak jej obratem prodat třeba i za dvojnásobek. Z toho, co utrží, zaplatí pokutu za nedodržení smlouvy a nic tím neztratí,“ nastínil možné řešení Fojtík.

Dále upozornil na to, jak je poloha kina Svět strategická a rovněž se zmínil o tom, že se o ni vážně zajímají ještě dva uchazeči.

„Nám se podařilo komisi přesvědčit k přímému prodeji městu, což je velmi vzácné,“ podotkl ještě Fojtík.

Na rozhodnutí, zda pro kino zvednout ruku či nikoliv, mají zastupitelé přibližně měsíc. O případném odkupu by měli definitivně rozhodnout na svém březnovém zasedání.