Musí proniknout mezi místní komunitu uživatelů drog a získat si jejich důvěru. Jen tak budou moci dělat svoji práci.

O uživatele tvrdých drog není v Hranicích nouze. Podle občanského sdružení Kappa Help, které se zabývá pomocí lidem ohroženým drogovou závislostí, lze jejich počet jen těžko odhadnout.

„Vloni jsme měli zhruba 150 až 200 klientů. Ale to je jen špička ledovce. Těch, co k nám přijdou, je jen malé procento,“ uvedl vedoucí hranické Kappy Ivo Vavřík.

Podle jeho slov je nejčastěji používanou drogou v Hranicích marihuana, za ní jsou pervitin a extáze.

„Lidé, co kouří marihuanu, však mezi naše klienty nepatří. Nemají takové problémy jako uživatelé tvrdých drog, v Hranicích především pervitinu. Ti také tvoří podstatnou část naší klientely,“ vysvětlil Ivo Vavřík.

Hlavní náplní sdružení Kappa Help je výměnný program. Pracovníci Kappy vyměňují toxikomanům použité stříkačky za čisté, čímž se zabraňuje šíření krví přenosných nemocí, jako je například žloutenka nebo AIDS.

„Vychází to z filozofie zvané harm reduction, tedy snižování škod. Jde o to, aby lidé, když už se rozhodnou brát drogy, si neškodili více než je potřeba,“ informoval Ivo Vavřík.

Podle jeho slov tak má člověk, který se rozhodl vrátit do normálního života, větší šanci to udělat bez větších škod na svém organismu. Klíčovými osobami výměnného programu jsou takzvaní streetworkeři, terénní pracovníci.

„Jde o to, že hodně lidí, kteří mají problémy s drogami, se bojí kontaktovat nějakou oficiální organizaci, jako jsme my. Streetworkeři tak mají větší šanci vyhledat naše potencionální klienty a navázat s nimi kontakt,“ řekl Vavřík.

Právě dva noví streetworkeři v těchto dnech nastoupili do hranické Kappy. Nahradí dosavadního streetworkera, který řady pracovníků Kappy opustil.

„Začínáme monitorováním situace ve městě a vyhledáváním a kontaktováním cílové skupiny,“ vysvětlila streetworkerka Jana, která tuto práci vykonávala už v Přerově a v Lipníku nad Bečvou.

Podle jejích zkušeností bývají nejčastější výměny na přelomu jara a léta. „Mnoho toxikomanů využívá toho, že rostou makovice a snaží se z nich získat opium,“ podotkla Jana.

Její kolega David upozorňuje na to, že zpočátku budou streetworkeři poskytovat své služby v Hranicích pouze omezeně.

„K dispozici budeme ve středu a ve čtvrtek od 14 do 18 hodin. Jakmile se naše činnost trochu rozjede, budeme tady každý den,“ řekl David.

Jak dále podotkl, kromě výměnného programu zprostředkovávají streetworkeři i testy na žloutenku a rozdávají informační a preventivní materiály. Zahálet terénní pracovníci podle Ivo Vavříka nebudou.

„Výměn injekčních stříkaček totiž stále přibývá,“ dodal vedoucí hranické Kappy.