„Centrum pro rodinu Jitřenka vzniklo v Hranicích prvního května roku 2008,“ uvedla Marie Kaňovská, předsedkyně občanského sdružení Centrum Jitřenka.

Centrum vzniklo jako pobočka Centra pro rodinu v Olomouci, které funguje při Arcibiskupství olomouckém.

„Od června stejného roku fungujeme právě jako občanské sdružení,“ doplnila Marie Kaňovská.

Jitřenka funguje v prostorách římskokatolické fary na školním náměstí, kde je všem k dispozici klubovna a pokud jde o větší akci, tak i sál.

„Při některých akcích využíváme i prostor Mateřského centra Dráček, Domu dětí a mládeže i Městské knihovny,“ informovala Marie Kaňovská. Působnost centra na faře ale vůbec neznamená, že programy jsou otevřené pouze věřícím občanům.

Centrum Jitřenka se zabývá mnoha aktivitami, které nabízí široké veřejnosti. Jedním z hlavních bodů jsou vzdělávací programy, nebo spíše kursy, jako jsou například Manželské večery.

„Jedná se o program na upevňování manželských a partnerských vztahů,“ dodala Marie Kaňovská.

Mezi další vzdělávací programy patří například kurs efektivního rodičovství nebo kurs pro ženy. Ve všech případech jsou veřejnosti k dispozici fundovaní odborníci, kteří budou o všech tématech odborně přednášet.

Další z aktivit, kterou se Jitřenka ubírá, je Klub maminek. Zde mají prostor pro setkávání maminky, které jsou momentálně na mateřské dovolené.

„Myslím si, že se zde vždy něco zajímavého naučí a dozví,“ doplnila Marie Kaňovská.

Klub maminek je navíc dobré prostředí i pro děti, které si zde poblíž své maminky mohou pomalu zvykat na dětský kolektiv.

Novinka: cvičení pro maminku a dítě

Centrum se jedním ze svých programů podílí i na přípravě snoubenců na manželství. K dispozici je budoucím manželům například literatura, která se týká manželských vztahů a výchovy dětí.

„Programů máme samozřejmě další řadu. Spousta z nich je zaměřena třeba jen na samotné ženy nebo na děti,“ řekla Marie Kaňovská.

Do letošního roku navíc připravují v Jitřence úplnou novinku, kterou bude cvičení pro maminku a dítě.

Veškerý provoz a akce by nebylo možné pořádat bez finanční pomoci. Centrum Jitřenka podporuje především farnost Hranice a okolní farnosti, ale peníze do centra proudí i z městského úřadu.

„Snažíme se, aby příspěvky pro účastníky a ceny programů byly co nejvíce přijatelné i pro rodiny s dětmi, které jsou našimi hlavními klienty,“ uvedla na závěr svého povídání předsedkyně občanského sdružení Centrum Jitřenka Marie Kaňovská.