„Samozřejmě jsem ráda, beru to jako ocenění za celoživotní činnost. Zároveň mě to ale překvapilo, vůbec jsem s tím nepočítala. Turistice se samozřejmě pořád aktivně věnuju, i když mi už pomáhají mladší. Stále ale pořádáme spoustu akcí a různé tábory," řekla předsedkyně Klubu českých turistů v Hranicích Jaroslava Benešová, která turistický oddíl vede už od roku 1996.

Zastupitelé se nakonec přiklonili i k udělení plakety zakladateli setkávání mažoretek v Hranicích Jiřímu Necidovi. Z akce se v průběhu let stala velká tradice, a přestože se kvůli velkým finančním nákladům na čas přerušila. Od roku 2010 je ale Zemské finále mažoretkového sportu pravidelně spojeno opět s Hranicemi.

Od letošního roku bude pod Cenou města Hranic vyjímat také jméno Magdaleny Gladišové.

Dřívější redaktorka Hranického týdne se angažovala zejména v Drahotuších, kde se zasloužila o rozmach společenského prostředí. Pracovala v tamním osadním výboru a mimo jiné se podílela na pravidelném vydávání Drahotušských novinek. Obnovila i práci na Kronice obce Drahotuše a zpětně pro ni zpracovala dění v letech 1990 až 2007.

Jak zmínil například zastupitel Bronislav Ludmila (ČSSD), vyznamenat více než jednu osobnost, která se v určité oblasti zasloužila o přínos města, není výjimkou ani v jiných regionech Olomouckého kraje.

„Pokud vím, v Přerově asi před dvěma lety bylo vyznamenaných hned dvanáct lidí a ve Šternberku sedm nebo osm. Osobně s tím nemám žádný problém," uvedl zastupitel.

Jiří Necid

Jiří Necid

Ocecnění po třech letech, loni nikoho nevybrali

Slavnostní předání Ceny města Hranic, tedy plakety s pamětním listem a finančním ohodnocením deseti tisíc korun, se letos uskuteční za necelé tři týdny na hranickém zámku.

„Udělení Ceny města Hranic proběhne v pondělí prvního října v šestnáct hodin v obřadní síni.

V případech, kdy se tohoto ocenění některý z vyznamenaných nedožije, oslovujeme jeho rodinné příslušníky. Zatím nevíme, kdo se za paní Gladišovou a pana Necida přesně dostaví, vše je teprve v jednání, " řekla referentka odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu v Hranicích Jarmila Vrtalová.

Mezi dalšími navrženými osobnostmi byl osmatřicetiletý hranický historik umění, kurátor a fotograf Tomáš Pospěch a stejně starý historik, divadelník či publicista Jiří Nebeský. Ti letos zřejmě právě kvůli nízkému věku ocenění neobdrží.

Cena města Hranic našla své adresáty po třech letech. Loni tento projekt vůbec vyhlášený nebyl, o rok dříve se zase zastupitelé k žádnému z nominovaných nepřiklonili.