Je mezi nimi známá spisovatelka Jaroslava Černá, jejíž knihy se těší značné oblibě. Dále Vlasta Zapatová, ta především za svou dlouholetou činnost pro místní část Drahotuše.

Cenu města získali také dlouholetý ředitel Střední lesnické školy, bývalý radní a zastupitel Miroslav Kutý a pan Jiří Richter, který vytvořil ceněnou sbírku historických automobilů a motocyklů. Zároveň je dlouholetým členem Harley klubu (Harley Owners Group) a pořadatelem hranických motomší.

Prodej dušičkových vazeb, věnců a květin jsou v Hranicích v plném proudu.
VIDEO: Dušičky se blíží. Kolik zaplatíte v Hranicích za výzdobu hrobů?

Všechny čtyři oceněné navrhla Rada města Hranic zastupitelům ke schválení a ti návrh rady podpořili.

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. (tz)