„Rozhodli o tom zastupitelé města na svém jednání 10. listopadu 2016," uvedl mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Za výzkum Hranické propasti získají Cenu města Hranice potápěči z České speleologické společnosti z Hranického krasu, zastoupení předsedou Michalem Gubou.

Mezi oceněnými nebude chybět ani ústřední postava průlomových úspěchů Krysztof Starnawski.

Pocta připadne také Bartlomieju Gryndovi, který se významně podílel na vývoji robota, s jejíž pomocí bylo rekordní hloubky dosaženo.

„Speleologové získali toto ocenění za systematický výzkum Hranické propasti, který začal již v roce 1963," sdělil dále Petr Bakovský.

„Další oceněný, kameraman Petr Čepický v Hranicích vyrůstal a dlouhá léta zde působil, zejména v oblasti výtvarné propagace kulturních akcí. Po absolvování FAMU se stal kameramanem a později i režisérem, který se podílel na známých televizních pořadech," prozradil dále mluvčí.

Slavnostní předání cen je naplánováno na 25. ledna příštího roku.

„Krysztof Starnawski neustále cestuje všude po světě, takže zastihnout jej není snadné. Lednový termín předání cen umožní, aby se jej zúčastnil i on," vysvětlila ředitelka Zbrašovských aragonitových jeskyní Barbora Šimečková, která se podílela na návrhu ocenění.

Předávacího aktu by se měla účastnit početná skupina laureátů.

„Předávání se zúčastní také Bartlomiej Grynda a všichni potápěči ze Základní organizace 7–02, včetně veteránů. Je to asi třicet čtyřicet chlapů. Někteří se tam potápějí více než třicet let a myslím, že je na místě to ocenit," doplnila Barbora Šimečková.

„Zároveň se domnívám, že je na místě si připomenou, že všechny ponory se rovnaly zdárným návratům, s výjimkou Tondy Ševčíka, který zde má dodnes pamětní desku. Je dobře, že když je cena formulována tímto způsobem, tak cena připadne i jemu," zakončila Barbora Šimečková.

David Král