Prvním z nových laureátů ceny města se stal předseda cyklistického oddílu, trenér a mechanik Jaroslav Bartoš.

„Sám jsem se ve sportu pohyboval velkou část svého života a za tu dobu jsem tak poznal spoustu obětavých trenérů, činovníků či rozhodčích. Potkal jsem taky už trochu méně početnou skupinu bláznů, bláznů v dobrém slova smyslu, kterých si vážím ještě o trošku víc, protože tomu sportu a práci s mládeží zasvětili opravu celý svůj život. A mezi ně rozhodně patří můj kamarád a oceněný Jaroslav Bartoš,“ pronesl ve své řeči tajemník Městského úřadu v Hranicích Vladimír Vyplelík.

Další ocenění si za příkladnou pedagogickou činnost a obrovské úspěchy pěveckého sboru Cantabile odnesla jeho dlouholetá sbormistryně  Markéta Lásková.

„Je důležité si uvědomit, že bez šikovných dětí ve sboru bychom takových úspěchů nedosáhli. A já slibuji, že se i nadále budeme snažit dobře reprezentovat nejen Hranice, ale i Českou republiku,“ řekla Markéta Lásková.

Mezi největší úspěchy sboru z poslední doby patří účast na mezinárodní pěvecké soutěži The Singing World v ruském Petrohradu, z něhož si hranické pěvkyně a pěvci přivezli několik cen.

„Věnovat se hudbě je nejen má práce, ale je to i mým celoživotním koníčkem, díky čemuž jsem nesmírně šťastná,“ neskrývala Markéta Lásková svou radost.

Peníze za cenu na místní sport

Třetí držitel Ceny města za rok 2019, ředitel Nemocnice Hranice Eduard Sohlich, nezapomněl upozornit na důležitost fungování nemocnice jako celku.

„Neberu to jako poctu pro sebe, ale pro všech 450 zaměstnanců nemocnice, protože bez nich by fungovat nemohla. Děkuji tedy především jim,“ pronesl ředitel nemocnice, který stojí jejím čele již bezmála třicet let.

Finanční obnos deset tisíc korun, který je s cenou spjat, se rozhodl věnovat na rozvoj sportu.

„Rád bych touto částkou, a ještě dalšími deseti tisíci, podpořil mládežnický fotbal v Hranicích. Sport je důležitý a přispívá k lepšímu zdraví, tak je v tom potřeba mladé lidi podporovat,“ je přesvědčen ředitel nemocnice.

Jako rocková hvězda

Jako poslední převzala cenu vedoucí hranického Klubu seniorů Dagmar Strnadová, kterou přišla na zámek podpořit řada kamarádek právě ze zmíněného klubu. Ty rozproudily atmosféru bouřlivým potleskem a skandováním, díky němuž si musela Dagmar Strnadová připadat jako rocková hvězda.

„Paní Strnadová se ujala vedení nově založeného Klubu seniorů v roce 2004. Ten nahradil předchozí Klub důchodců, který měl asi tak padesát členů. Díky Dagmar Strnadové a jejím spolupracovníkům tento počet v průběhu let narostl až na současných 570 členů,“ vypíchl 1. místostarosta města Hranice Vladimír Juračka a nezapomněl připomenout ani hlavní smysl dlouholeté práce Dagmar Strnadové.

„Klub seniorů zajišťuje seniorům nejen různorodé aktivity, ale zároveň je i místem setkávání a společenských kontaktů, což je v seniorském věku zvlášť důležité. A právě pro to patří paní Strnadové velký dík,“ doplnil místostarosta.

Ceny města udělila hranická radnice již po třinácté. Letos poprvé na ni dosáhly hned čtyři osobnosti.