S předáním ocenění počítá radnice z kraje příštího roku.

„Slavnostní předávání proběhne v průběhu měsíce ledna, případně února 2022 s ohledem na aktuální epidemickou situaci,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Držitele Ceny města schvaluje každoročně zastupitelstvo na návrh rady města, která vybírá z veřejností navržených nominací. Z pěti nominovaných se radní a zastupitelé rozhodli ocenit dva jednotlivce a jeden kolektiv.

Prvním oceněným je pedagog Střední lesnické školy v Hranicích Bohuslav Dvořák. Město Hranice mimo jiné ocenilo jeho 37 let dlouhé působení v hranickém mysliveckém kroužku, ve kterém pan Dvořák zásadně ovlivnil několik generací lesníků, myslivců či ochránců přírody.

Dalším oceněným je dlouholetý městský kronikář Milan Golda. Vedle své významné archivářské činnosti se pan Golda výrazně zapsal také jako spoluautor historické knihy Osudové osmičky 20. století v Hranicích, jež mapuje dění v Hranicích v kontextu přelomových let 1918, 1938, 1948 a 1968.

A Cena města připadla také Jednotce sboru dobrovolných hasičů Hranice. Její členové dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu zajišťují bezpečnost obyvatelům Hranic i přilehlého okolí, čehož si místní radnice pochopitelně váží.

Podle oficiálních městských stanov se Cena města uděluje autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osobám a kolektivům, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami mají vztah k městu Hranice.