„Půlka zaplavené plochy patří k obecnímu majetku, stejně tak některé pozemky pod hrází jsou obecní. V Hluzově byl nyní založený Kroužek ochrany přírody a jeho členové by se tak měli věnovat rybolovu," zdůvodnil starosta Černotína Jiří Andrýs. Obec má coby spoluvlastník rybníka předkupní právo k jeho převzetí, Povodí Moravy ale zatím nechtělo přesnou výši transakce zveřejnit.Černotín hodlá koupit vodní nádrž v Hluzově, jednání jsou na dobré cestě.

„Očekáváme ale, že celá věc bude dořešena do konce letošního roku," sdělila tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

V oblasti na horním konci Hluzova se nachází hřiště i výletiště pro pořádání společenských setkání.

„Chceme, aby to všechno i s vodní plochou tvořilo takový jednotný celek, proto o odkoupení nádrže usilujeme," doplnil starosta.

Nádrž v Hluzově není jedinou vodní plochou, kterou Povodí Moravy v této oblasti spravuje. Tento státní podnik se stará také o Hluzovský potok, který Černotínem i jeho místní částí protéká.

„Povodí Moravy je správcem tohoto drobného toku a předpokládáme, že to tak i zůstane," uzavřela mluvčí Gabriela Tomíčková.