Letos se díky jeho vytrvalé práci povedlo prosadit v konkurenci dalších 23 vesnic z Olomouckého kraje a sáhnout si na kov nejcennější.

Jiří Andrýs je z vítězství doopravdy nadšený.

„Je to bezvadné. Myslím, že jsme docela dobří. Musím uznat, že jsme letos byli nachystaní, i když konkurence nebyla taková jako minulý rok," pověděl starosta.

poukázal na fakt, že oproti roku, kdy se soutěže zúčastnilo 26 obcí, se jich letos přihlásilo pouze jedenáct ze čtyř okresů Olomouckého kraje.

Díky svému prvenství tak Černotín postupuje do celostátního kola, které se uskuteční v termínu od 30. srpna do 5. září.

Starosta věří, že se v konkurenci dvanácti dalších obcí neztratí.

„Naději máme velkou, ale ještě musíme přes prázdniny zamakat. Jestli se podaří, rádi bychom vydali brožuru technické památky v Černotíně, vyznačili naučnou stezku napojenou na Teplice a Hranice a popřípadě vydali knihu o historii Černotína," pokračoval Jiří Andrýs.

Nejvíce bodů získal Černotín hned v několika oblastech. Přesněji v zapojení občanů do dění v obci, za péči o životní prostředí, příkladnou péči o sakrální stavby a technické památky, za zapojení všech generací do života obce nebo například za vytváření podmínek pro aktivní využití volného času.

Obec zaujala také promyšleným přístupem ke svému rozvoji a vytvářením vhodných podmínek pro výstavbu nových rodinných domků.

„Musím také vyzdvihnout to, že nám tady nyní perfektně pracuje černotínská knihovna. Na tu nesmím určitě zapomenout a musím ji opravdu pochválit. Vede ji Veronika Vališová," pochválil si spolupráci.

„Také tu máme hodně sportovních celků, i když nehrajeme žádné vrcholové soutěže, ale spíš okresní nebo neregistrované. Například v sobotu se konala Moravská brána, které se účastnily dvě stovky cyklistů a několik desítek pěších," připomněl Jiří Andrýs.

Obyvatel přibylo

Během jeho funkčního období počet obyvatel vzrostl o více než třicet.

„Když jsem nastupoval, měl Černotín asi 750 obyvatel, k dnešnímu dni jich dle evidence je 782," poznamenal spokojeně starosta.

„Olomoucký kraj pro oceněné obce vyčlenil částku 500 tisíc korun. Navíc hradíme i autodopravu hodnotitelské komise k návštěvám jednotlivých obcí, bannery úspěšných samospráv a také zajišťujeme přípravu a vydání brožury k letošnímu ročníku soutěže," uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Za Černotínem se dále umístil Hněvotín a bronz si odnáší Dlouhá Loučka, obě zmíněné obce se nachází na Olomoucku. Všechny tři obce získají od kraje finanční částku ve výši sto tisíc korun.

Do celostátního kola také postupuje obec Rouské na Hranicku, která obdržela Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí a dále i obec Haňovice s Oranžovou stuhou za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Hejtman: Zaujal mne slogan Křtomile

Jiří Rozbořil práci hodnotící komisi rozhodně nezáviděl.

„Musím říct, že komise to letos neměla vůbec jednoduché. Do soutěže se zapojily velmi zkušené obce, které již v minulosti sáhly na mety nejvyšší. Co mě osobně zaujalo byl slogan obce Křtomil, která získala diplom za péči o nejmladší generaci, ten zněl: Chceš-li vidět dítě milé, tak si zajeď do Křtomile," dodal hejtman.

Slavnostní předání cen a diplomů se uskuteční přímo v Černotíně v pátek 24. července.

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995.

Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozornit veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjet i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.