Při nejkratší možné cestě z hustě osídleného sídliště na nádraží je zapotřebí jako první překonat čtyřproudou komunikaci první třídy, která přes město prochází. Před několika lety zde sice došlo k vybudování zbrusu nového pěšího nadchodu, ten se ale nachází od vodojemu ve značné vzdálenosti a cesta by se tím prodloužila téměř o kilometr. Desítky lidí tak každý den frekventovanou silnici v místě vodojemu přebíhají.

„Přechod přes tuto silnici by si vyžádal milionové náklady, aby se vyhovělo všem předpisům. Není to jen o namalování čar přes cestu," vysvětlil mluvčí Městského úřadu v Hranicích Petr Bakovský, proč zde ke zjednodušení oblíbené pěší trasy nedojde.

„Chápu, že tam nový přechod asi nebude, přeci jenom je to velká cesta. Problém s jejím přeběhnutím ale nemám, ani nemusím čekat moc dlouho," vyjádřila se Dagmar. Nový přechod zde nechce ani jiný obyvatel Hromůvky, důchodce pan Josef.

„Jsme už staří lidé a rádi se projdeme. Na obě strany odtud je v relativní blízkosti nadchod a podchod. Byla by to zbytečná investice," sdělil.

Neosvětlený chodníkTato ulička není v noci osvětlená, lampy totiž nepatří městu

Pokud je sucho, následuje nenáročný úsek cesty. Za mokra je zde ovšem všudypřítomné bahno. Vyšlapaná cestička od vodojemu k obchodnímu centru Stop Shop svědčí o tom, že lidé tudy zkrátka chodí často, a to i v zimě a ve sněhu. Pěšina končí právě u obchodního centra, kde začíná chodník. Ten ale, jak se Deníku podařilo zjistit, není v nočních hodinách osvětlený.

„Lampy v této lokalitě nejsou městské, patří obchodnímu centru," odůvodnil to Bakovský. Na opakovaný dotaz, zda se radnice bude problémem zabývat, přislíbil, že to přednese vedení města. Chodník vedoucí vedle Stop Shopu totiž využívají i lidé, kteří čtyřproudovku přecházejí po městem upřednostňova­né lávce.

Aby si chodci nemuseli dělat další okliku, vyšlapali si v kopečku mezi Družstevní a Novou ulicí další zkratku. Ta se v závislosti na aktuálním ročním období mění na hojné strniště, vyschlé pole, bahnitou lázeň a sněhový ráj.

„Pozemek je v soukromých rukou a žádný požadavek na vybudování chodníku zde město nezaznamenalo. Museli bychom nejprve vykoupit pozemky," zamítl i tuto možnost radniční mluvčí.

Přechod nikdeTěsně před autobusovým nádražím chybí přechod pro chodce. Město je posílá přejít cestu do vedlejší ulice.

Cesta z Hromůvky na nádraží dále vede bezproblémově Novou ulicí dolů. Další problém ale nastane na konci kasárenské zdi na křižovatce u autobusového nádraží. Přímá nejkratší cesta přes silnici po přechodu nevede, neboť tady žádná zebra není. Chodci mají podle vyjádření městského úřadu celou křižovatku obejít a místo překonání jedné silnice absolvovat přechod obou sbíhajících se komunikací. Tuto možnost nikdo z chodců nevyužívá, přestože je podle města toto jediná možná varianta. Přechod pro chodce se zde nechystá, navzdory tomu, že tudy k autobusovému i vlakovému nádraží chodí také obyvatelé dalšího velkého panelového sídliště na Nové ulici.

„V souladu s normami ČSN nelze zřizovat přechody v křižovatkách. K přechodu v ulici Tovární bude ve třetím čtvrtletí letošního roku opraven chodník. Chodci tedy mohou přejít tudy," sdělil Petr Bakovský. „Ve městě jsou snad taky přechody v křižovatkách a funguje to tam. Tak proč by to nemohlo fungovat tady?" ptá se rozčileně paní Dagmar. „Když mám pět minut do odjezdu autobusu, tak asi těžko půjdu přecházet cestu někam do vedlejší ulice," dodala.

Další variantou pro nespokojené obyvatele je obejít polovinu města přes třídu 1. máje. Všude zde vedou osvětlené chodníky i přechody. Ten, kdo ale na nádraží chodí každý den, by tímto za rok nachodil zbytečně stovky kilometrů. To vše jen kvůli dvaceti metrům nového chodníku a jednomu chybějícímu přechodu v Nádražní ulici.

Vzhledem k tomu, že Hranice pěší cestu na nádraží evidentně nepodporují a posílají chodce přes několik zbytečných oklik, měly by se urychleně začít zabývat parkováním před nádražím. Parkoviště je zde neustále přeplněné, v nedávné době kvůli zřízení nové autobusové zastávky dokonce několik míst k parkování ubylo.