„Krátce po čtrnácté hodině bude nejen pro dětské návštěvníky připraveno představení divadelníků studia Bez kliky. Rozveselit děti i dospělé přijdou také zdravotní klauni. Nejmenší návštěvníci si budou moci zaskákat ve skákacím hradu a vyzkoušet tvoření v dílničce Nízkoprahovky Fénix," uvedla Radka Andrýsková z Charity Hranice.

Dospělí návštěvníci zámecké zahrady si mohou nechat změřit krevní tlak a glykémii.

Po celou dobu programu bude pro všechny generace hrát hranická ska úderka Gentleman's club.

„Hlavní náplň odpoledního setkání spočívá v představení sociální a zdravotní služby Charity Hranice, dobrovolného sdružení stomiků České ILCO a neziskové organizace Tom Help," sdělila dále Radka Andrýsková.

Cílem a posláním Charity Hranice je poskytovat sociální a zdravotní služby, zejména seniorům, osobám se zdravotním postižením, a dětem a mládeži, které ohrožují nejrůznější soci-patologické jevy.

Kromě profesionálního poskytování sociálních a zdravotních služeb se organizace římskokatolické církve věnuje také humanitárním projektům, sbírkové činnosti a přímé pomoci lidem v nouzi.

close Charita Hranice chystá velkou akci v zámecké zahradě. Představena bude i organizace Tom Help, která se snaží přiblížit život s handicapem hravou formou. info Zdroj: Archiv pořadatelů zoom_in

Pomoc stomikům

České ILCO stomiků bylo založeno v roce 1992 a od té doby hájí zájmy všech stomiků, jedná jejich jménem s ministerstvy, zdravotními pojišťovnami, distributory stomických pomůcek a dalšími zainteresovanými orgány.

Snaží se zlepšovat stomikům život a pomáhat jim v návratu do normálního života. Stomik je zdravotně postižený člověk, který má dočasně nebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla.

Nejčastěji se jedná o tlusté střevo, tenké střevo nebo močové cesty.

Dochází tak neovládatelnému vyprazdňování stolice, střevního obsahu nebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek.

„Hlavním cílem našeho projektu je dlouhodobá podpora osob s tělesným handicapem a osob v jejich okolí," nadefinoval účel založení neziskové organizace Tom Help iniciátor projektu Tomáš Plesník.

Tom Help se snaží pomáhat natáčením instruktážních videí, pořádáním besed, i zajímavých programů.

Organizace stojí mimo jiné za populárním projektem Kavárna ve tmě, který se již dvakrát v Hranicích uskutečnil a sklidil velký úspěch.

David Král