„Termín koledování je letos naplánován od 2. do 13. ledna,“ prozradila koordinátorka Tříkrálové sbírky na Hranicku Radka Andrýsková.

Aby však mohlo na začátku roku vše proběhnout hladce, potřebuje Charita Hranice dobrovolníky, kteří by byli ochotní se do přípravy sbírky jakkoliv zapojit.

„Zájemci se mohou samozřejmě stát jedním z králů či vedoucím skupinky, to však není zdaleka všechno. Budeme velice šťastní za jakoukoliv pomoc, ať už se bude jednat o přípravu kostýmů, materiálů, hudební doprovod koledníkům, fotografování nebo výsledné přepočítávání pokladniček,“ vyjmenovala Radka Andrýsková.

Při poslední Tříkrálovské sbírce se hranické Charitě podařilo získat výtěžek dosahující výše téměř 1,3 milionu korun a opět tak překonat dosavadní rekord.

Vybrané peníze tradičně putují na přímou pomoc rodinám s postiženými či nemocnými dětmi, sociálně slabým rodinám nebo opuštěným seniorům.

Finanční prostředky poslouží mimo jiné také k zakoupení zdravotnických a kompenzačních pomůcek nebo k podpoře péče o nevyléčitelně nemocné.