„Na jaře 2020 nás všechny zasáhla pandemie, neměli jsme dostatek desinfekce ani ochranných pomůcek. První roušky jsme si našili sami, další dostali darem od spolku Hranice pod rouškou a od kolegyň z Denního centra Archa. Roušky jsme také rozdávali klientům a lidem, kteří neměli možnost si roušky pořídit jinak. Letos jsme vyměnili roušky za respirátory, provádíme pravidelné mytí a dezinfekci rukou, povrchů, pomůcek, aut, klíčů, jídlonosičů. Zajímáme se o zdravotní stav klienta, jeho rodinných příslušníků a všech jeho blízkých, se kterými přišel do kontaktu. Na jaře se klienti báli nákazy a někteří odhlašovali naši službu. Na podzim jsme se potýkali se zvýšenou nemocností našich pečovatelek,“ popisuje celou situaci vedoucí Charitní pečovatelské služby v Hranicích Lucie Kopecká.

Od listopadu 2020 pravidelně v pětidenních intervalech probíhá povinné testování zaměstnanců.

„Při podezření na nákazu covid máme k dispozici na ověření rychlý test na ichroma s výsledkem do 15 minut. Podařilo se nám včas odhalit onemocnění u některých našich klientů a zajistit péči ještě dříve, než k nim dorazil tým na odběr PCR testu. Tím jsme snížili riziko přenosu nákazy na naše zaměstnance, kteří se u klientů střídají. Po Vánocích jsme zaznamenali četnější úbytek klientů z důvodu onemocnění covid, někteří z nich nemoci podlehli, což je nám velmi líto. V současné době opět kapacitu služby novými klienty naplňujeme,“ pokračovala Lucie Kopecká.

Její slova potvrzuje vedoucí pečovatelské služby v Lipníku nad Bečvou Petra Šustalová.

„Ano, je to hlavně o dezinfekci a respirátorech. Mnohem víc času věnujeme dezinfekci aut, jídlonosičů, sebe samých… Na rukou máme stále rukavice, což působí velmi neosobně. Chráníme sebe i naše klienty respirátory, se kterými nám naši klienti špatně rozumí a my musíme vynakládat spoustu času i energie na vysvětlování.“

„Naše zdravotní sestřičky pracují v domovech našich pacientů stále stejně, používají ochranné pomůcky - rukavice, respirátor, dezinfekci. A když je potřeba i ochranný oblek. Pravidelně se co pět dní testujeme a některé naše sestřičky již využily možnosti očkování proti covid-19,“ souhlasí Jana Kolářová, vedoucí terénních zdravotních služeb Charity Hranice.

A vedoucí Osobní asistence Alena Pavelková dodává: „Ve službě OA kvůli pandemii Covid – 19 a nouzovému stavu v České republice se nám nepodařilo zrealizovat tradiční akce, které pro naše klienty v Charitě Hranice pořádáme a na kterých se setkává větší množství lidí. Na podzim se  neuskutečnila tradiční pouť pro klienty na Svatý Hostýn, na kterou jsme se všichni moc těšili. Také oblíbenou květnovou pouť klientů nebudeme letos organizovat. Na jaře nám ubylo více klientů. Také klienti rušili služby z důvodu obavy nakažením se od našich pracovníků a na podzim jsme museli rušit a omezovat služby my z důvodů nakažení velkého počtu osobních asistentek. V současné době se začínají znovu nabírat noví klienti a služba se stabilizovala.“

Charita Hranice provozuje také dvě ambulantní služby. V Nízkoprahovce Fénix se věnuje dětem a mládeži. Jak nyní fungují kluby v Hranicích i v Lipníku nad Bečvou?

„V souvislosti s vládními opatřeními a vyhlášením nouzového stavu se musela služba NZDM Fénix přizpůsobit stávající situaci. Naši uživatelé nás navštěvují individuálně v omezeném čase na dobu nezbytně nutnou. Krátké kontakty slouží např. k rozhovorům, k rozvoji motorických dovedností, vyhledávání zaměstnání, aj. Nově pomáháme dětem s přípravou na distanční školní výuku. Vše probíhá v době od pondělí do čtvrtka v dopoledních hodinách od 11 do 12 a v odpoledních hodinách od 13.15 do 18 hodin. Pátky vždy po domluvě v čase od 13 do 14 hodin. Také v naší službě dbáme na dodržování zvýšených hygienických podmínek,“ popsala vedoucí této sociální služby Martiny Olšové.

Změnila se také práce s klienty s kombinovaným postižením v Denním centru Archa.

„V současné době poskytuje Denní centrum Archa službu v omezeném rozsahu v souladu s aktuálními nařízeními vlády. Klientům, kteří Denní centrum Archa navštěvují, jsou zajišťovány základní činnosti. Při všech aktivitách je upřednostňována individuální práce a provoz je realizován zejména ve vnitřních prostorách našeho zařízení,“ informovala vedoucí služby paní Markéta Hriníková.

Ochota udělat něco navíc

V Charitě Hranice pracuje 56 zaměstnanců. V přímé péči přímo s klienty ve službách pracuje 48 zaměstnanců.

„Od října 2020 do konce března 2021 covidovou infekcí onemocnělo 33 pracovníků. Také klientů onemocnělo více než 20 a někteří z nich onemocnění COVID podlehli. Jejich odchod nás velmi zasáhl. Přes všechny nepříznivé skutečnosti se podařilo zachovat provoz všech služeb. Za to vděčíme především velké soudržnosti pracovního kolektivu a ochotě vzájemně si pomáhat. Zaskočit několik dnů nebo i týdnů za nemocnou kolegyni, nebát se jít pomáhat do rodiny, kde jsou nemocní. Když je potřeba, vzít navíc odpolední nebo víkendovou službu. Bez této přirozené ochoty udělat něco navíc pro nebo za druhého člověka by nebylo možné udržet provoz služeb. Tato doba je příležitostí ukázat to nejlepší z nás a mě moc těší, že mohu být součástí tak skvělého pracovního týmu,“ uvedl na závěr ředitel Charity Hranice Jan Hegar.