Jedním z takových objektů je třeba budova bývalé okresní hygienické stanice. Tu vlastní Přerovská stavební společnost. Stejně jako několik dalších objektů ve městě, které jsou nevyužité a zanedbané.

Stavební firma sice klientům na svých internetových stránkách nabízí, že jim od podlahy až po střechu zmodernizuje příbytky, nicméně na ty své zjevně nestačí.

Informace neposkytujeme

Po dlouhých letech otálení se Přerovská stavební společnost nedávno pustila do rekonstrukce budovy někdejší hygienické stanice v Komenského ulici v Přerově. Tento objekt přitom zakoupila od města už v roce 2003.

„Do výběrového řízení se tehdy přihlásili čtyři zájemci, z nichž Přerovská stavební společnost nabídla nejvyšší cenu, a to 4,5 milionu korun,“ informoval Miloslav Dohnal z odboru právního Magistrátu města Přerova.

Jaké využití najde tato rozsáhlá budova v centru města, to už se přerovští obyvatelé nedozví. Na tuto otázku zazněla nezvyklá odpověď: „Přerovskému deníku nebudeme z principu poskytovat žádné informace,“ ukončila bez bližšího vysvětlení hovor Dagmar Přecechtělová z Přerovské stavební společnosti.

Když budovu hygieny firma před čtyřmi lety kupovala, zavázala se, že v části objektu zřídí podnikatelský inkubátor, který zde bude fungovat pět let. Ze záznamu na stavebním úřadě přerovského magistrátu vyplývá, že by v budově měly vzniknout prodejní prostory, restaurace a nad nimi kanceláře.

Podle úředníků stavebního úřadu má ale firma s rekonstrukcí budovy bývalé hygienické stanice problémy. „Ve dvorním traktu vznikla přístavba, která neměla stavební povolení. V současné době se vede řízení o odstranění této stavby. Ta by ale měla být dodatečně povolena, podmínkou je, že firma dodá veškeré náležitosti. Za tento postup jí však už byla vyměřena sankce,“ řekl úředník ze stavebního úřadu přerovského magistrátu, jenž si nepřál uvést své jméno.

Společnost vlastní další objekty

Budova bývalé hygieny ale není jedinou nemovitostí, kterou odkoupila od města a v současné době vlastní Přerovská stavební společnost. Patří k nim například i dvě rozlehlejší budovy v ulici Svépomoc.

Ty jsou podle výběrového řízení určeny k demolici. Na nezájem udržovat tyto objekty a jejich okolí poukazují lidé žijící v sousedství. „Na zahradě za jedním z domů je úplná divočina a odtud na naši zahradu letí všechen nepořádek. Tohle by si opravdu dovolil málokdo,“ zlobí se jedna z obyvatelek ulice Svépomoc II, jejíž rodinný dům sousedí s nemovitostí v majetku Přerovské stavení společnosti.

Zmíněné firmě však patří i zchátralý historický objekt na Masarykově náměstí. Ten lze považovat díky jeho architektuře za historický skvost. Současná podoba domu pochází z přestavby v roce 1923, jejímž autorem byl přerovský stavitel Robert Motka.

Zvláštností je zakulacené nároží domu, které je zdobeno v patře figurálním reliéfem. V domě v minulosti sídlila lékárna U zlatého orla. „I tento dům dnes svým vzhledem patří k nejošklivějším v centru Přerova,“ okomentovala stav domu jedna z kolemjdoucích žen.

Bývalá školka postupně chátrá

Ovšem doslova ruinou se stala budova bývalé mateřské školy u Michalova. I tu před lety koupila Přerovská stavební společnost. Budova i okolí jsou v katastrofálním stavu.

Mateřská škola kdysi sloužila dětem zaměstnanců společnosti Kazeto. Zrušena byla na počátku devadesátých let. Od té doby zeje prázdnotou. Před čtyřmi lety popsali zástupci firmy svůj záměr takto: „Uvažuje se o tom, že by se objekt zbořil a vybudovaly by se na jeho prostranství rodinné vilky, které do této lokality patří, nebo případně byty,“ řekla Dagmar Přecechtělová z Přerovské stavební společnosti.

V domě však dnes bytynejsou a nemá ani jiné využití. Jak uvedli zástupci Přerova, město nemá páky, jak nařídit majitelům zanedbaných objektů, aby jej opravili. „Do vlastnických vztahů nemůžeme zasahovat, lze to pouze v případě, že hrozí nějaké nebezpečí, například zřícení objektů,“ informovala náměstkyně primátora Přerova Elena Grambličková.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika