Nádražní budova je navíc v havarijním stavu, toalety jako z jiného století, chybí i střechy proti dešti. „Na nádraží nejsou prakticky žádná světla. Když je tma tak člověk na jízdní řády ani nevidí. Pak se tam snaží svítit mobilem nebo bůhví čím," říká dvacetiletá studentka z Hranic, která denně dojíždí do Olomouce. „Taky je zastřešená jen polovina nástupišť, takže když prší, tak tam prostě stojíte a moknete. A k toaletám v nádražní budově se ani nemá smysl vyjadřovat," doplnila její kamarádka.

„Dlouhodobě víme, že kvalita nádraží určitě není v pořádku. Bohužel se všechno nedá, vzhledem k legislativním procesům, stavební dokumentaci nebo povolovacím řízení, vyřešit ze dne na den," zmínil starosta Hranic Jiří Kudláček.

Problémové vlastnictví

Problematickou část celkové rekonstrukce představuje vlastnictví, které je rozděleno mezi několik subjektů.

„V loňském roce jsme začali jednat s dotčenými orgány, především Českými drahami, se Správou železniční cesty a některými majiteli okolních pozemků, protože z toho všeho se skládá území, na kterém se prostory obou nádraží rozkládají. Také diskutujeme s architekty nad různými projekty, jak by v budoucnu mohl areál vypadat,"objasnil starosta.

„Především jsme vypověděli smlouvu s dosavadním provozovatelem autobusového nádraží ČSAD Ostrava. Smlouva skončí v nejbližších měsících. S novým provozovatelem uzavřeme smlouvu na podstatně menší část dosavadní plochy, abychom zbývající prostor mohli využít k přípravě nových parkovacích ploch," informoval Jiří Kudláček.

Již v tomto roce by tak mohlo dojít ke zmenšení současných ploch autobusového nádraží a vybudování nového parkoviště.

Právě místa, kde mohou lidé nechat stát svá auta, představují patrně největší problém, se kterým se musejí obyvatelé Hranic potýkat. Jediné regulérní parkoviště v tuto chvíli představuje prostor před vlakovou nádražní budovou.

„To parkoviště je naprosto zbytečné. Obyčejný smrtelník tady stejně nikdy nezaparkuje," okomentoval možnosti současného parkoviště Jan Seibert z Hranic.

Nejdřív provizorní řešení

Situace si je plně vědom také starosta města.

„Plochy před budovou vlakového nádraží jsou jednoznačně nedostatečné. Z našeho města pochopitelně odjíždí velké množství lidí za prací na Ostravu nebo Prahu a naší prioritou je jim umožnit nechat své auto na nádraží," řekl.

Podle vedení města by do budoucna bylo ideálním řešením propojení obou nádraží, kde by autobusy mohly cestující přivážet přímo k vlakovým spojům.

„Plán je v tuto chvíli jasný. Primárně vyřešit provizorní parkování v této oblasti a do budoucna vybrat tu nejlepší variantu podle toho, jak nám to stát, potažmo České dráhy, umožní," dodal starosta.

Autor: David Král