Stavba Palačovské spojky totiž nebyla zařazena do návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury do roku 2013. Situaci se snaží zachránit iniciativa, kterou založil stávající zastupitel za Věci veřejné Karel Hübl.

„Stavba spojky je dlouhodobě odkládána a s neustále narůstající intenzitou tranzitní zejména nákladní automobilové dopravy je situace již neudržitelná,“ píše Karel Hübl ve výzvě, kterou zaslal ministru dopravy Pavlu Dobešovi. Iniciativa žádá zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci do roku 2015, jelikož výstavba je odsunuta až na rok 2018. Dokumentace k projektu přitom začala vznikat už v roce 2001.

Má ulevit dvěma silnicím

Pětikilometrový úsek označovaný jako Palačovská spojka má ulevit hned dvěma komunikacím, které vedou přes obce a neumožňují jakékoli navýšení kapacity, a to dvacetikilometrové silnici z Hranic do Valašského Meziříčí a sedmnáctikilo­metrové silnici z Nového Jičína do Valašského Meziříčí.

„Hygienické limity hluku, vibrací a znečištění ovzduší polétavým prachem jsou v místech překračovány, což ohrožuje zdraví tamějších obyvatel,“ dodal Hübl.

Obě komunikace jsou podle Ředitelství silnic a dálnic navrženy jako čtyřproudové směrově rozdělené silniční komunikace. Text zaslaný ministru dopravy však počítá i s levnější variantou, tedy vybudováním dvou jízdních pruhů místo čtyř.

Autoři petice také argumentují znečištěním hranického ovzduší výfukovými plyny, nočním hlukem, který obtěžuje obyvatele lázní v Teplicích, a vysokými výdaji hranické radnice na vybudování bezpečnostních prvků.

„Každý rok urychlení výstavby Palačovské spojky by v průměru zachránil dva lidské životy, zabránil sedmi těžkým zraněním a snížil celkový počet dopravních nehod o sto sedmdesát dva,“ vysvětlil Hübl.

Jak se k výzvě připojit?

Výzvu podepsali představitelé měst Hranice, Nový Jičín a Valašské Meziříčí. K nim se připojily i obce Černotín, Milotice nad Bečvou, Starý Jičín, Hodslavice, Lešná, Bělotín, Špičky a Lázně Teplice nad Bečvou. Všechno to jsou obce, přes které v současné době zmiňované silnice první třídy vedou a které jsou tranzitní dopravou ohrožovány.

Do boje za stavbu se mohou zapojit i občané připojením svého podpisu na petiční archy.

„Petici je možno podepsat v informačním centru na náměstí, v podatelně Městského úřadu Hranice ve dvoraně zámku nebo v klubovně TJ Slovanu Teplice nad Bečvou v areálu tenisových dvorců a minigolfu. Petiční archy je také možné stáhnout ze stránek Hranických listů,“ dodal Hübl.

Petra Andrýsková

Hranický deník|Propagujte i svojí stránku