Nové vedení města upravilo Programové prohlášení. Co by v něm občany mohlo zajímat?

V Programovém prohlášení jsme pojmenovali oblasti a cíle, na které se chceme zaměřit, a které považujeme za důležité pro rozvoj našeho města. Byli bychom rádi, kdyby se nám to povedlo „komplet". To je ovšem nereálné a my jsme si vědomi toho, že se nám nepodaří dosáhnout všech našich cílů za toto volební období. V žádném případě se nebojíme, že by některé z cílů byly příliš veliké, a že v nich nic nezmůžeme. Je potřeba posunout je o kus dále v rozpracovanosti a teprve v dalších volebních obdobích se budou realizovat.

O jakých projektech se konkrétně bavíte?

Tím mám namysli především Palačovskou spojku, vybudování obchvatů k průmyslovým zónám, napojení cesty z Hrabůvky mimo Velkou tak, aby byl umožněn další rozvoj podnikatelských aktivit a město nebylo zatěžováno zvyšující se nákladní a tranzitní dopravou. Nemůžeme čekat, že za nás v Praze někdo tyto velké projekty vyřeší. Víte kolik takových požadavků na různé obchvaty a spojky leží na ministerstvu?

Nevím.

Hodně! Ale jen některé se uskuteční. A to budou ty, které budou dobře připravené a regionální politici je budou tlačit a posouvat blíž k realizaci. To za nás nikdo neudělá.

Myslíte si, že jste většinu slibů, které jste dali občanům schopni splnit?

V prvé řadě musíme pro cíle a úkoly, které se budou realizovat, získat podporu ostatních politických stran a hnutí. Tak dojde k první redukci našich volebních slibů. Následně pro investiční cíle musíme zajistit zdroje a ty jsou závislé také na dotačních titulech, které jsou v daném období vyhlašovány. Tím je pořadí realizace projektů také značně ovlivněno. Z výše uvedeného vyplývá, že na splnění PP působí kromě naší snahy a úsilí také spousta jiných vlivů, které nezávisí jen na naší vůli a ochotě pracovat. Neznamená to však, že bychom se chtěli dopředu vymlouvat, že některé věci nesplníme. Zvenčí to může někdy vypadat jednoduše: slibovali jste, ale všechno jste nesplnili. Nežijeme však už v období vlády jedné strany, kdy vám do toho, co děláte, nikdo moc nemluví.

Jak chcete docílit vašich plánů?

Tak a teď konkrétně, jak na plnění ostatních cílů pracujeme. Město má dva zásadní dokumenty, které jsou určují pro jeho budoucnost. Jeden se jmenuje Program rozvoje města Hranic 2012– 2020 (PRMH) a druhý je Programové prohlášení 2014–2018. PRMH by měl být plněn prostřednictvím akčních plánů pracovníků Městského úřadu. PP nevychází z PRMH, ale z programů jednotlivých stran a hnutí, a tak se stává, že cíle těchto programů se plně neshodují. Pracovníci úřadu plní tedy své úkoly vyplývající z PRMH, to však politiky příliš nezajímá, protože jejich sliby jsou obsaženy v PP.My nyní pracujeme na tom, aby se úkoly pracovníků městského úřadu spojily s cíli PP. V tom vidím podstatný posun pro plnění PP a PRMH, a tedy pro rozvoj města. Jsou to systémové věci, které se musí dobře připravit a zorganizovat. Pak by se síly a energie k plnění úkolů neměly tříštit, ale násobit.

Můžete mi popsat, jak to tedy bude vypadat?

Chceme aby schválené větší cíle byly rozpracovány do podoby projektů s měřitelnými hodnotami, harmonogramem, termíny a odpovědnostmi. Chystáme zavést pravidelný reporting průběhu a plnění na radě města. Jsou to standardní postupy, které používáme ve firmách. Ne však všechno se dá mechanicky z firemního řízení projektů převést na úroveň úřadu. Úřad má své postupy a spoustu omezení a regulativ, která musíme respektovat, protože nehospodaří se svými, ale se státními penězi. Zpomaluje nás to, ale bohužel jsou tady a musíme je dodržovat.