Ekonomická krize přiměla obyvatele České republiky, aby ukládali rodinné úspory do drahých kovů. Může jít o investiční mince i medaile

Podle expertů však stále mnoho lidí netuší, že není zlato jako zlato.

Nákup investičních kovů dnes není lákavý pouze pro velké investory. O zlato a stříbro, které má ochránit rodinný majetek před inflací, se zajímají i vrstvy obyvatel se středními a nižšími příjmy. Ostatně na západ od našich hranic lidé už dlouhá léta považují vytváření zlatých zásob za něco zcela běžného.

A trend s jistým zpožděním zasáhl i obyvatele České republiky. Ti byli do té doby podle expertů k investicím do kovů spíše vlažní. „Spouštěčem, který u nás několikanásobně zvýšil prodej zlata, se stala ekonomická krize. Nárůst byl tak prudký, že docházelo dokonce k situacím, kdy výrobci nestačili uspokojovat poptávku a prakticky v celé Evropě se na zlato tvořily pořadníky,“ potvrdil Jaroslav Tomanec ze společnosti Zlaté mince – Numismatika, která patří k předním prodejcům zlata na českém trhu.

K čemu vůbec investiční zlato nebo stříbro slouží? Má smysl, aby se jimi zabývali i běžní střadatelé? „Investiční kovy jsou vhodné pro ty, kteří již mají naspořený určitý obnos a chtějí ho celý nebo jen jeho část ochránit před znehodnocováním,“ řekl Tomanec. „Zlato si po staletí uchovává přibližně stejnou kupní sílu a není důvod, aby se na tom něco měnilo. V podstatě můžeme říct, že se kolem něho točily světové dějiny a točit se určitě budou i v budoucnosti,“ dodal.

Není ale zlato jako zlato. Pro ty, kdo si nechtějí příliš komplikovat život, je ideální zlato investiční. Má nesporné výhody: je osvobozeno od daně z přidané hodnoty a dá se jím platit na celém světě. Prodává se ve slitcích ve tvaru plátků a cihliček nebo v podobě ražených mincí. Investiční zlato je definováno zákonem, takže musí dosahovat přísně stanovených parametrů, především čistoty. Obchod se zlatem je zcela transparentní. Každý si může kdykoliv ověřit jeho aktuální cenu na stránkách prodejců.
Cena zlata na celém světě se odvíjí od údajů, které dvakrát denně zveřejňuje londýnská burza. „Lidé se často ptají, proč je na burze zlato levnější než v prodejnách. Je to jednoduché: na burze se obchoduje v minimálním objemu tisíc trojských uncí (trojská unce = 31,1 gramu, pozn. red.), což je hodnota opravdu úctyhodná. Jedná se přitom pouze o číselné transakce mezi počítači, takže odpadají náklady na distribuci,“ vysvětlil výhody Tomanec.

Další možnost, jak investovat do zlata, představují šperky a pamětní medaile. Tyto výrobky se ale za typické investiční prostředky nepovažují. Zákazník totiž nezaplatí pouze za zlato obsažené v nich, ale také za umělecké zpracování a připočíst se musí i daň z přidané hodnoty.

„Je však pravdou, že pamětní medaile mnohdy dosahují značného zhodnocení. Razí se totiž v limitovaných počtech a často mají své výrobní číslo, čímž se stávají unikátními,“ upřesnil Tomanec. „Jejich cena obvykle narůstá po doprodání celé emise. Medaile bývají na rozdíl od investičních mincí velmi precizně zpracovány a nadšení sběratelé je považují za skvost, kterého by se snad nevzdali ani na mučidlech,“ doplnil s úsměvem numismatik.

Třetí možností je investice do různých fondů, které zlato spravují, nebo do společností těžících kovy. V těchto případech ale investor nepřichází do styku s fyzickým zlatem, a pokud se v problematice neorientuje, neobejde se bez placeného poradce.

Medaile svatého Václava

PAMĚTNÍ MEDAILE. Jsou raženy v omezeném množství. Ty v provedení proof, tedy špičková kvalita, bývají zpracovány s důrazem na kvalitu povrchu a sběratelé si jich velmi cení. K jejich výraznějšímu zhodnocení dochází až po vyprodání celé emise, pak jejich cenu začne určovat poptávka po trhu. Hodnota přesto nikdy nespadne pod aktuální cenu zlata v nich obsaženého. U medailí si zákazník připlatí za daň z přidané hodnoty. Precizně zpracovaný reliéf je možné obdivovat i na medaili se svatým Václavem (na snímku), jejíž návrh pochází z dílny akademického sochaře Vladimíra Oppla. Foto: archiv Jaroslava Tomance

Mince Wiener Philharmoniker

INVESTIČNÍ MINCE. Nejznámější evropskou investiční mincí je Wiener Philharmoniker (na snímku), která se razí v Rakousku. K dalším titulům známým na celém světě patří například American Eagle, australský Nugget, jihoafrický Krugerrand nebo čínská mince Panda. Cena investičních mincí se podobně jako u slitků odvíjí od aktuálních údajů vydávaných londýnskou burzou. Zákazník tedy platí pouze za zlato obsažené v nich. Ceny jednotlivých titulů se přesto mírně liší. Investiční mince mívají vyraženou nominální hodnotu (ta ovšem neodpovídá jejich tržní ceně). Na rozdíl od medailí jsou osvobozeny od DPH.

Michal Bartoš