Někteří už zmíněné příležitosti využili a vyjádřili se k návrhu nové podoby ÚP vloni v rámci přípravných prací. „Dostali jsme od lidí už asi šedesát podnětů,“ řekl Pavel Žeravík z odboru rozvoje Městského úřadu v Hranicích.

„Část z nich už jsme do návrhu zadání zapracovali,“ dodal s odkazem na webové stránky města, kde jsou jednotlivé podněty i stanoviska k nim zveřejněny.

Většinou se návrhy na změny v územním plánu týkají soukromých pozemků, jež mají nyní pro daného majitele nevhodné využití. Kdo chce například stavět dům, nemůže to udělat kdekoliv, ale jen na parcele, která je k tomu podle ÚP určena. Teď má šanci její charakter změnit.

„Pokud by jeho pozemek navazoval na stávající zastavěné území, pak by to teoreticky neměl být problém. Záleží však i na tom, zda se nejedná o záplavové území, zda tam není vedeno vysoké napětí a podobně,“ uvedl Žeravík.

Nová lávka přes BečvuNový územní plán počítá s vysokorychlostní železniční tratí i s vodním kanálem.

Kromě soukromých zájmů na vlastních parcelách se lidé ve svých návrzích snažili prosadit i některé veřejně prospěšné stavby. Jednou z nich je lávka pro pěší přes řeku Bečvu v Kropáčově ulici, která by ústila v městském parku, další pak změna charakteru pozemku v blízkosti sídliště Nová.

„Tam původně majitel v souladu s platným ÚP uvažoval o výstavbě hromadných garáží. Zřejmě však o ně nebyl zájem a tak svůj záměr přehodnotil a žádá o jiné funkční využití,“ uvedl Žeravík.

Kanálem proti povodním

V návrhu zadání nového ÚP je zakreslen i obtokový kanál na řece Bečvě, který je navržen jako protipovodňové opatření.

„Dochází tam ovšem ke střetu se zónou sportu a rekreace. Pokud by s tím lidé nesouhlasili, mají teď možnost se k tomu vyjádřit,“ apeloval Žeravík a všem případným zájemcům o ovlivnění nového územního plánu, že termín k přijetí jejich podnětů a připomínek k zadání vyprší 6. května.

Návrh řešení ÚP, zpracovaný projektantem, by měl být hotov koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Schválit by jej měli zastupitelé nejpozději do konce roku 2011.