O kandidatuře do Senátu jste mi říkal už začátkem roku. Musel jste být tedy rozhodnutý dlouho dopředu…

V té době si okresní výbor vytipoval vhodné lidi a do Přerova svolal nominační konferenci. Já jsem byl tehdy jeden z kandidátů, musel jsem ale svoji pozici na konferenci obhájit. O výsledcích se hlasovalo, což je velmi demokratické. Komunistická strana je podle mého názoru dnes jednou z nejdemokratič­tějších stran. Já jsem tehdy na konferenci získal nejvíce hlasů.

Na konferenci jste dalším členům strany určitě prozradil své vize do budoucna. V jakých oblastech byste se chtěl realizovat v Senátu?

Nepatřím mezi chytrolíny, kteří mohou vykonávat jakoukoliv funkci. Rozhodně bych nemohl jít do finančního výboru nebo podobných pozic. Myslím si ale, že jsem poměrně silný ve školství, sociální oblasti, troufl bych si třeba i na zdravotnictví. V těchto oblastech mám zkušenosti i z komunální politiky.

Právě sociální situace je špatná na celém Přerovsku, Hranice nevyjímaje. Jaký je váš recept na řešení tohoto stavu?

V prvé řadě se musí prosadit vládní program boje proti nezaměstnanosti. Nová vláda ho slíbila, nějaké teze už se přednesly na jaře, ale stále se nic neděje. Program bude do jisté míry obecný, ale měl by zahrnovat i ty lokality s nejvyšší nezaměstnaností.

V současné době je právě okres Přerov v hodnotách nezaměstnanosti bohužel na čelním místě v kraji…

Čísla v okrese Přerov sice teď vyletěla rychle nahoru, ale přece jenom okres Přerov těží z minulosti a nějaká setrvačnost tam doposud je. Přerovsko bylo průmyslovou i zemědělskou oblastí. Byla tady obrovská družstva, významné podniky. V Odrách je nezaměstnanost kolem osmi procent, tam se v tomto směru celkem daří.

V čem je tedy problém na Přerovsku a Hranicku?

Vím, že spousta lidí si stěžuje, že sociální dávky zneužívají méně přizpůsobiví lidé. Já vidím problém v nedostatečné práci manažerů. Banka by se neměla bát zariskovat a podpořit projekt firmy, která se chce rozvíjet a vytvářet nová pracovní místa. My chceme podporovat takové firmy, které budou mít část volných míst pro kluky nebo děvčata z učňovských škol a tyto finančně podporovat.

Jste předsedou komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, která souvisí se sociální situací. Jak lze podle vás potírat kriminalita, která je v regionu taktéž velkým problémem?

Je to boj s větrnými mlýny. Určitý výchovný aspekt je i represe, ale na první místo řadím prevenci, která je rozhodující. O tu se musí starat lidé, kteří jsou do toho zapálení. Problémem je, že v dnešní době na děti není čas. Před rokem 1989 byla určitá snaha se o děti postarat, dnes se to ukazuje jako problém. I mladí lidé měli dříve jisté autority. Dnes už je nerespektují, naopak vytváří nějaká svá vlastní pravidla.

V Přerově se kromě komplikované dopravy řeší i případná spalovna. Vy jste pro její výstavbu?

Zatím ne. Spalovny se ale stejně jednou ukážou jako realita. Lidé jsou líní a neumí třídit. V otázce ochrany životního prostředí se někteří chovají jako barbaři. Proto se musí rozšiřovat i skládky.

Zpět k Senátu. Mnozí lidé tvrdí, že horní komora parlamentu je zbytečnou institucí. Jaký máte na tohle tvrzení protiargument?

Určitě jsou státy, které si v parlamentu vystačí pouze s jednou komorou. Když už tady ale ten Senát existuje, a zatím není politická vůle jej zrušit, tak samozřejmě máme povinnost se jednání v Senátu nějakým způsobem zúčastnit.

Pokud byste se do Senátu dostal, vykonával byste i funkci zastupitele Hranic?

Pokud by taková situace skutečně nastala, pak bych se soustředil pouze na práci senátora. Nějakou dobu jsem tuto možnost zvažoval, ale po šestnácti letech bych asi z pozice zastupitele města odešel.

Proč jste vlastně přijal nabídku kandidáta do Senátu za KSČM?

Mojí snahou je, aby v tomto státě převládla levice nebo alespoň levicové názory. Já jsem v podstatě asi od narození levicově zaměřený člověk.

Máte své motto, se kterým jdete do říjnových voleb?

Naším heslem je Navázat na to dobré.

Miroslav Raindl

60 let
Dětský psycholog, vedoucí střediska výchovné péče
Ženatý, dva synové (37 a 35 let), dva vnuci
Pochází z Jeseníku, do Hranic se přistěhoval v roce 1980
Vystudoval Vojenskou politickou akademii v Bratislavě, později vystudoval obor psychologie na Vysoké vojenské pedagogické škole v Bratislavě
Je dlouhodobě členem KSČM
Za stranu kandiduje poprvé do Senátu a opakovaně do hranického zastupitelstva
Členem zastupitelstva města Hranic je nepřetržitě od roku 1998, nyní tedy končí čtvrté volební období
Je předsedou komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje i předsedou komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Hranic
V roce 2012 neúspěšně kandidoval do zastupitelstva Olomouckého kraje