„Chodník tu vybudovali před několika lety, doteď byl jako nový. Teď však zámecké kostky vytrhali a nahradili jinou dlažbou. Přijde mi to zbytečné vyhazování peněz,"popisuje paní Krátká, která stavební práce sledovala přímo z okna.

Plýtvání veřejnými prostředky však odmítá Pavel Slovák z odboru dopravy.

„Celý projekt revitalizace sídliště Galašova je dotován, musí se tedy udělat vcelku. Esteticky by to navíc vypadalo strašně, kdyby se původní chodník, který byl postaven také kvůli připomínkám lidí, ponechal."

Nezvykle rychlé výměny chodníku si všiml také další místní obyvatel, Pavel Pořízek.

„Není přece možné, aby město po tak krátké době zbouralo téměř nový chodník. Kromě zámecké dlažby vytrhali i obrubníky, materiál se potom v kontejneru někam odvezl."

Materiál nepřijde vniveč

Osud odvezené dlažby i obrubníků osvětlila Dagmar Čabalová z odboru správy majetku.

„Všechen materiál převzala firma Ekoltes, uskladnila ho a bude ho používat při budoucích opravách. V niveč nepřišla ani podkladové vrstva štěrku, ta se na místě ponechala, chodník byl tedy pouze předlážděn."

Kromě esteticky vhodného zachování celistvosti při probíhajícím zkrášlení sídliště Galašova tu byl podle radnice ještě další důvod pro dvojité vynaložení finančních prostředků.

„Původní zahradní obrubníky jsme podle norem museli nahradit novými, které jsou na jedné straně vyvýšené a slouží tak jako vodící pás pro handicapované," doplnila Dagmar Čabalová.