Ta už několik let čeká na opravu a především na chodník pro pěší, který zde zcela chybí. „Automobilový provoz zde není zanedbatelný.

Situaci navíc za absence chodníků komplikuje úzká vozovka, na níž se protijedoucí osobní automobily jen těsně míjejí,“ popsal stav ve Skalní ulici Zdeněk Kadlus z Hranic.

Podle jeho slov je stav kritický hlavně v zimě, kdy je cesta zúžena hromadami sněhu nahrnutými na okraj silnice. „Ke cti řidičů je ale nutno přiznat, že se k chodcům chovají ohleduplně,“ podotkl Kadlus.

Plány na opravu Skalní ulice se však hranická radnice zabývá již několik let. Záměrem města je rozšířit cestu a vybavit ji na jedné straně chodníkem pro pěší.

„Projektovou studii máme zpracovanou už dávno. V rámci akce ale docházelo k záborům některých soukromých pozemků v okolí komunikace, takže se její realizace zpozdila,“ uvedla hranická místostarostka Radka Ondriášová.

Podle jejích slov nešly zábory, až na jednu výjimku, dál než k plotům jednotlivých pozemků. „V jednom případě šel zábor až za plot, ale bylo to v místě, kde bylo potřeba upravit výhledové poměry na silnici,“ dodala místostarostka.

Jednají s vlastníky pozemků

Silnice je totiž kvůli několika zatáčkám v některých úsecích značně nepřehledná. „Letos se připravuje územní dokumentace a dokončují se jednání s vlastníky pozemků, ať máme co nejdříve hotové územní a stavební povolení,“ sdělil mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Podle jeho slov je hlavní investiční akcí na letošní rok oprava Komenského ulice, takže práce ve Skalní ulici budou muset ještě počkat. „Pokud vše půjde bez problémů, oprava Skalní přijde na řadu příští rok,“ dodal Bakovský.

První etapa od křižovatky s Komenského ulicí až po bývalé ředitelství Cidemu má odhadem přijít na 20 až 30 milionů korun.

Komunikace pro pěší chybí i jinde

Chodníky pro pěší chybí v Hranicích i v některých dalších ulicích. Značně problematická je například situace v Potštátské ulici, kudy začnou letos na podzim jezdit auta z právě dokončované dálnice D47.

Zde chce radnice chodník postavit, ale stihne to až příští rok. Bez komunikací pro pěší jsou i některé periferní části Hranic, v nichž v poslední době dochází k značnému rozvoji bytové výstavby.