Jedna z významných kulturních památek v obci už vzhledem ke svému stáří v poslední době chátrala. Zásah kvalifikovaných pracovníků byl proto v podstatě nezbytný.

„Práce jsou rozdělené na dvě etapy. V průběhu té první fáze, která skončí v říjnu, jde hlavně o to, aby se socha zachovala a aby se její stav dále nezhoršoval. Očistili jsme sochu od mechu a lišejníku a zaměřili jsme se i na tmavé depozity a krusty. Došlo ke zpevnění degradovaného kamene, aby se už více nedrolil," uvedl k probíhajícím pracím restaurátor Martin Parobek.

Ze sochy se zároveň odstranil křížek a svatozář. Ty se v příštím roce nechají pozlatit a vrátí se zpět na místo v zámeckém parku. Také druhá etapa v roce 2014 bude probíhat od srpna do října.

„V druhé etapě se doplní chybějící poškozený kámen," dodal restaurátor Martin Parobek, kterému na soše pomáhají ještě další dva kolegové.

Socha svatého Jana Nepomuckého ve Skaličce je státem chráněná kulturní památka a byla postavena už v roce 1712. Naposledy byla restaurována v devadesátých letech dvacátého století. Tehdy ji zároveň přemístili na původní místo ve skaličském zámeckém parku.