Peníze na opravy zchátralých objektů je totiž složité získat, a to i přesto, že mohou žadatelé o příspěvek využít programů ministerstva kultury, obrátit se na města a obce nebo na Olomoucký kraj.

Právě žádosti o peníze z programu na obnovu kulturních památek v uplynulých dnech shromažďovali úředníci Olomouckého kraje. Poslední zájemci je mohli podat do konce ledna.

Kokory: oprava odhalila malbu z roku 1724

Jen v loňském roce bylo na obnovu kulturních památek v kraji vyčleněno 12 milionů korun. Podmínkou pro získání financí ale je, aby se jednalo o památkově chráněné objekty,“ uvedl vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu v Olomouc Jindřich Garčic.

S pomocí peněz z programu Obnovy kulturních památek v Olomouckém kraji se třeba podařilo v minulých letech na Přerovsku provést generální opravu barokní kapličky v Kokorách, která byla postavena v roce 1724.

„Oprava této významné památky si vyžádala náklady ve výši 929 tisíc korun, z toho 465 tisíc poskytl kraj, zbývajících více než 485 tisíc pak uhradila obec ze svého rozpočtu,“ informovala starostka Kokor Hana Zittová.

Podle jejích slov se ale investice vyplatila. „Restaurátoři se dobrali až k původním nástěnným malbám z roku 1724 a pro obec je kaple opravdovým kulturním klenotem,“ dodala starostka.

Kde vzít peníze?

Podle vedoucího odboru kultury Garčice existuje více možností, jak získat prostředky na opravy kostelů a církevních památek. Ne všechny jsou ale dostupné.

„Je možné čerpat také peníze z takzvaných Norských fondů. Norové totiž podobně jako Švýcaři uvolňují peníze na tyto rozvojové programy, přestože nejsou součástí Evropské unie,“ vysvětlil Garčic.

Získání peněz z fondů je ale administrativně náročné, což mnohé žadatele odradí. V minulosti proto s žádostí o příspěvek uspěly pouze významné památky v Olomouci, jako třeba kostel sv. Václava nebo chrám na Svatém Kopečku.

Havarijní stav fary: oprava za dva miliony

„Budeme žádat kraj o dotaci na opravu fasády kostela v Předmostí a na opravy sochařských prvků na kapli před kostelem. Jedná se o investici za více než 1 milion korun. Žádáme o příspěvek na fasádu ve výši 500 tisíc korun, na sochy pak 50 tisíc,“ shrnul přerovský farář Pavel Hofírek.

Podle jeho slov je nyní v havarijním stavu také střecha na faře. „Se sháněním peněz na opravy ale bude problém, protože objekt není na seznamu památek,“ zdůvodnil farář Pavel Hofírek.

Římskokatolická farnost v Přerově se proto obrátila na město. „Půjdeme asi cestou půjčky, část prostředků máme přislíbenu od města a něco se nám snad podaří získat formou sbírek mezi věřícími,“ poznamenal. Oprava střechy fary přitom přijde podle faráře na dva miliony korun.

Půjčky pro farnosti

Jednou z možností, jak mohou obce a farnosti získat prostředky na opravu církevních objektů, je požádat o peníze metropolitní kapitulu svatého Václava v Olomouci.

„Zásada je taková, že metropolitní kapitula poskytuje půjčky, ale ve smlouvě je uveden splátkový kalendář, ze kterého je patrné, kdy bude půjčka splacena,“ řekl ekonom metropolitní kapituly Břetislav Baran.

Podle jeho slov poskytuje kapitula půjčku na opravy kostelů až do výše jednoho milionu korun. Spoléhají na věřící Někteří farníci se ale spoléhají spíše na pomoc věřících.

„V loňském roce jsme potřebovali opravit střechu a topení na faře, což byla investice za zhruba 500 tisíc korun. Z toho nám 100 tisíc poskytla obec a 400 tisíc se sešlo díky sbírce mezi věřícími,“ informoval o místní situaci farář z Troubek Radek Sedlák.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z HRANICKA

Moje HranickoSportKulturaPodnikáníČerná kronika