Ačkoliv práce na nových protipovodňových zdech trvají již několik týdnů, k informačnímu setkání s občany mohlo vzhledem k epidemickým opatřením dojít až nyní. Schůzky se zúčastnili zástupci Povodí Moravy a firmy Metrostav, která realizaci protipovodňových opatření zajišťuje. Za město byl přítomen vedoucí odboru rozvoje Marek Kuchta.

„V současnosti probíhá demolice původní pravobřežní zdi. V červenci snížíme hladinu v nadjezí, abychom mohli založit mikropiloty a zahájit betonování základů protipovodňových zdí. Vzniknou nové protipovodňové zídky v celkové délce 1050 metrů, které doplní protipovodňové hráze v délce 350 metrů,“ shrnul aktuální stav investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Co když přijde povodeň během stavby?

Setkání se neslo v lehce napjatém duchu. Více než dvacítka přítomných občanů, převážně obyvatel ulice Kropáčova, vyjadřovala obavy například ze záplav, ke kterým by mohlo dojít v průběhu rekonstrukce.

„Bečva je zrádná a během chvíle se může hladina nebezpečně zvýšit. Co by se dělo, kdyby přišla rychlá povodeň?“ ptala se jedna z obyvatelek Kropáčovy ulice.

Zhotovitele stavby i zástupci Povodí Moravy na to konto občany opakovaně ujišťovali, že jsou na tuto eventualitu připraveni a že před vodou bude vždy odhalena pouze tak dlouhá část břehů, která půjde v případě zvýšení hladiny zapytlovat a jinak zabezpečit.

Nová zeď bude mít železobetonové jádro

Na přetřes přišly také důvody, proč k rekonstrukcí ochranných zdí vlastně dochází.

„Zeď byla ve špatném technickém stavu. Měla mít betonové jádro, což neměla, proto vznikaly obrovské prosaky. Vůbec se tak nedivím, že voda lidem zaplavovala sklepy. Nová zeď bude mít železobetonové jádro, nebude mít zábradlí a štěrkový zásyp za stěnou nahradí těsnící clona,“ popsal Karel Mazal z firmy Metrostav, která výstavbu protipovodňových opatření zajišťuje.

V kombinaci s rozšířením jezu by měly nové protipovodňové stěny a hráze chránit město před padesátiletou vodou.

„Momentální protipovodňová ochrana poskytuje ochranu pouze před vodou dvacetiletou. Nová protipovodňová opatření budou chránit zdraví a životy dvou tisíc obyvatel Hranic a majetek ve výši 600 milionů korun,“ uvedl Tomáš Bělaška

Bezpečí před stoletou vodou však Hranicím zajistí až připravované vodní dílo Skalička, jehož realizace je však stále v nedohlednu. Pokud by tedy přišla povodeň stejné síly jako v roce 1997, nová opatření nepomohou.

Úprava břehů Bečvy bude dokončena v listopadu příštího roku, stěžejní část prací je však naplánována již na rok letošní. Podobně je na tom také zmíněné rozšíření jezu, které má být de facto hotové letos na podzim. Příští jaro už budou následovat pouze drobné nedodělky.