Stejně jako u většiny ostatních veřejných projednávání však ani tentokrát občané příliš velký zájem neprojevili.

„Hodně lidí si tyto informace v dnešní době hledá spíše elektronicky, protože připomínky k plánu nám průběžně chodí. Na veřejných projednáváních pak ale občanů opravdu moc nebývá, tak to zkrátka je,“ uvědomuje si starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Podle starosty je pochopitelné, že podobné strategické dokumenty a plánování širokou veřejnost příliš neoslovují, protože většinou neřeší problémy stylem „teď a tady.“

„Je však důležité si uvědomit, že potřebujeme mít zásadní cíle a projekty nějakým způsobem připraveny dopředu, s dostatečným předstihem. Pokud totiž nebudeme mít žádné projekty připraveny až budou například vypsány pro nás potřebné a prospěšné dotační tituly, pak žádné projekty nezrealizujeme,“ připomněl dále starosta.

Plán udržitelné městské mobility se zabývá všemi druhy dopravy ve městě. Automobilovou, hromadnou, i cyklodopravou. Zaměřuje se však i na pohyb chodců či problematikou parkování.

Podněty pro zlepšení dopravy v Hranicích mohou občané i nadále zasílat prostřednictvím elektronického formuláře, který najdou na webových stránkách města, stejně jako doposud zpracované části plánu. Zaslané podněty budou následně řešeny v návrhové části plánu mobility, která bude zpracována do konce července.