O zavedení participativního rozpočtu rozhodlo hranické zastupitelstvo letos v dubnu. Zastupitelé na něj uvolnili milion korun.

„Návrhy lze podávat do pátku 27. září. Maximální výše nákladů na jeden návrh je celý milion korun,“ připomněl mluvčí města Hranice Petr Bakovský, který je zároveň koordinátorem projektu.

Investiční akce musí být provedeny výhradně na městských pozemcích nebo v městských budovách. Jejich realizace proběhne v příštím roce.

„Oblasti nejsou tematicky omezeny. Může se jednat například o sportoviště, dětská hřiště, úpravu veřejných prostorů, dopravní infrastrukturu, městský mobiliář, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň nebo odpady,“ uvedl Petr Bakovský.

Navržené akce musí předkladatelé odevzdat na předepsaném formuláři se všemi náležitostmi. Bližší detaily mohou zájemci najít na webu města v rubrice Participativní rozpočet.

Zda návrhy splňují všechny potřebné formality bude město kontrolovat v průběhu října. O tom, do kterých projektů nakonec město zainvestuje, pak rozhodnou v listopadu sami občané hlasováním v internetové anketě.

Hranice participativním rozpočtem navazují na metodu hospodaření, kterou dlouhodobě praktikují u osadních výborů v místních částech města. Vedení radnice si od tohoto kroku slibuje větší zapojení občanů do přímého rozhodování o životě a fungování v našem městě.