Participativní rozpočet, který dává rozhodování o využití finančních prostředků přímo do rukou občanů, otestovala hranická radnice poprvé loni. Tehdy na tyto účely uvolnila 1 milion korun. Stejná částka poputuje do participativního rozpočtu také letos.

Návrhy na to, co by chtěli ve městě opravit, změnit či vybudovat, mohou občané podávat do 2. října. Nápady je potřeba odevzdat na podatelně městského úřadu, nebo poštou prostřednictvím příslušného formuláře, který je k dispozici na webových stránkách města.

„Maximální výše nákladů na jeden návrh je 1 milion korun včetně DPH. Oblasti nejsou tematicky omezeny, mohou to být sportoviště, dětská hřiště, úprava veřejných prostorů, či dopravní infrastruktura. Jednat se ale může také o městský mobiliář (lavičky, osvětlení, informační tabule), volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň nebo odpady,“ vyjmenoval koordinátor návrhů Petr Bakovský.

Kontrola, pak hlasování

„V průběhu října bude probíhat kontrola formální správnosti projektů, v listopadu pak uskutečníme hlasování na webu města a vítězné projekty budou realizovány příští rok,“ doplnil Petr Bakovský. Koordinátor zároveň připomíná, že projekty musí být realizovány na pozemcích nebo v budovách patřících městu.

V minulém roce bylo v rámci participativního rozpočtu podáno celkem devět návrhů, avšak veškeré náležitosti splnily pouze čtyři z nich. Z hlasování, do kterého se zapojilo více než čtyři sta hlasujících, nakonec vyšel vítězně projekt na vylepšení a rozšíření hřiště na plážový volejbal na Plovárně Hranice. Realizace vítězného návrhu je momentálně ve fázi příprav, nového plážového hřiště bychom se měli dočkat letos na podzim.