Skalka se rozprostírá na 142 metrech čtverečných kolem zadního příchodu ke škole. Podle jednotlivých druhů použitých hornin je rozdělena do čtyř zón. Čítá bezmála sto druhů rostlin. „Převážně se jedná o exotickou vegetaci. Najdete tady vyšlechtěné kultivary, které jsou původem ze Španělska, Řecka nebo Severní Ameriky,“ poukázal učitel odborných předmětů SLŠ Radim Církva.

Zatímco rostliny jsou na skalce vesměs cizokrajné, horniny pocházejí z tuzemska. Nechybí mezi nimi hranický vápenec, travertin z Kokor na Přerovsku, žula, rula, břidlice, mramor a pravý maletínský pískovec. „Nejvzdálenější exponát horniny pochází z oblasti těsně za polskou hranicí,“ dodala projektová manažerka školy Alena Novotná.

Skalka za 180 tisíc

Projekt vyšel na 180 tisíc korun. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jej podpořilo dotací ve výši 139 tisíc a velkou pomocí byly také sponzorské dary. „Formou sponzorství jsme vlastně získali všechny přítomné horniny a zajištění jejich dopravy a umístění,“ upřesnila Novotná.

Od myšlenky ke slavnostnímu představení skalky uplynul přibližně rok a půl. Smyslem bylo vytvořit pro studenty didaktickou pomůcku a veřejnosti nabídnout příjemné zákoutí plné informací. U každého exponátu esteticky velmi zdařilé skalky je totiž cedulka, která udává jeho název a původ.

Hned v sousedství má škola zřízen naučný botanický koutek, do kterého vysadila původní vegetaci, jež se běžně vyskytuje v lese. Obě přírodní expozice jsou pak součástí arboreta, kterým se hranická lesnická škola pyšní už několik let. (ka)