Děti měly za úkol nakreslit obrázky se včelařskou tématikou, které se následně vystavily v zámku a děti byly oceněny.

„Soutěže se zúčastnilo jedenáct základních a mateřských škol a 193 soutěžících. Chtěli jsme hlavně přiblížit práci včelařů,“ řekl organizátor akce a dlouholetý včelař Pavel Malovec.

Soutěž vyhodnocovala čtyři kategorie, které byly rozdělené podle věku a v každé kategorii byla první tři místa ohodnocena medailí a upomínkovými předměty. Každá škola také dostala účastnický list.

Malba je dobrá

„Mně se soutěž líbí i kvůli tomu, že děti jsou už dnes úplně jinak orientované, než jsme byli my. Je dobré, když se věnují něčemu, jako je malba, což já učím,“ řekla učitelka z Partutovic Jitka Baghdady.

I mezi malými účastníky soutěže panovala dobrá nálada a hlavně mezi těmi, kteří se umístily na prvních místech ve své kategorii.

„Kreslila jsem včelu mezi květy a pracovala jsem na tom asi dvě hodiny. Jsem ráda, že jsem vyhrála třetí místo,“ řekla partutovická žačka Šárka Prečová.

Všechny výsledné obrázky od dětí jsou nadále k vidění ve dvoraně zámku.