K jejich účasti u druhého kola prezidentských voleb se totiž nabízí také odevzdání vyplněného regionálního dotazníku „Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí", který připravily rozvojové organizace Hranicka.

Na vyjádření svých názorů k budoucnosti svých obcí i celého regionu mají obyvatelé Hranicka už jen několik posledních dnů. Šetření jejich problémů se totiž s koncem ledna uzavírá.

V pátek 25. ledna a v sobotu 26. ledna budou prázdné dotazníky a sběrné boxy k dispozici přímo u volebních místností.

V Hranicích platí nadále možnost odevzdávat vyplněné dotazníky ve dvoraně zámku.

„Výsledky dotazníku budou důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit v období let 2014 až 2020," tvrdí manažer Místní akční skupiny Rozvojové partnerství Regionu Hranicko František Kopecký.

Dotazník existuje ve dvou verzích. Člověk ho může pohodlně vyplnit na internetovém odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik, nebo ručně do předtištěných ar­chů.

„Přes web zatím máme 360 vyplněných dotazníků. Doufáme, že stovky jich jsou i ve sběrných boxech. Cílový stav by mohl být tak tisíc respondentů, což by byly už slušné téměř tři procenta obyvatel regionu," uvádí k reprezentativnímu vzorku František Kopecký.

Dotazník je zaměřen na aktuální názory a přání obyvatel. Zjišťuje spokojenost, či naopak nespokojenost s kvalitou života v obcích, s dopravou, bezpečností, životním prostředím, možnostmi trávení volného času či nabídkou služeb.