Spolu s Moravskoslezským krajem je olomoucký region výjimkou. Jinde v zemi figurovala koronavirová nákaza jako základní příčina úmrtí na druhém místě – za ischemickou chorobou srdeční.

V Olomouckém kraji vloni podle ČSÚ zemřelo celkem 8 126 obyvatel. Covid-19 určili lékaři jako primární příčinu smrti v 679 případech. Nákaza předstihla cévní mozkové příhody. V roce 2019 zemřelo v regionu celkem 6 914 obyvatel.

V celé České republice v roce 2020 zemřelo 129 289 obyvatel. Ve srovnání s rokem 2019 byl počet zemřelých vyšší o bezmála 17 tisíc, což představovalo patnáctiprocentní meziroční nárůst. Z roku na rok se podle ČSÚ roční úhrn zemřelých běžně mění jen o nízké jednotky procent. Celostátně byl covid základní příčinou skonu u 10,5 tisíce zemřelých.

Covid-19 celostátně pronikl do desítky nejčastějších příčin smrti již pro zemřelé ve věku 25 až 44 let, když obsadil 8. místo, avšak jeho podíl na všech úmrtích v tomto věku byl 2,5procentní. Ve věkové kategorii 45 až 64 let obsadil již 5. místo a u osob o deset let starších, tedy 65 až 74letých, místo třetí.

Průměrný věk zemřelých na Covid-19 byl 77 let u mužů a 81 let u žen, přičemž 89 procent těchto pacientů zemřelo v nemocnici.