Záměr představil na pondělním jednání městského zastupitelstva Michal Dospěl z developerské skupiny CTP.

„Chtěli bychom v lokalitě postavit dvě průmyslové haly o celkové ploše 50 tisíc metrů čtverečních, které budou v našem standardu - 12 metrů vysoké a s vybudovaným zázemím pro průmysl, logistiku a případně i výrobu. Počítá se i s kancelářským zázemím, šatnami, jídelnou a sociálkami,“ doplnil.

Haly chce investor rozčlenit na menší plochy.

„Určitě nebude pronajata celá hala na ploše 25 tisíc metrů čtverečních, rozčleníme ji na více dílů - po pěti nebo dvou tisících metrech čtverečních,“ dodal.

Přerov je podle zástupců firmy atraktivní kvůli své historii průmyslového města, ale také výhodné poloze dopravní křižovatky ve směru na Ostravu i na Zlín.

„Když vytvoříme budovy optimální pro místní výrobní firmy a společnosti, tak věříme tomu, že je do těch našich prostor dokážeme nastěhovat a ony tam budou spokojeny. Jednáme se třemi přerovskými firmami, které by byly v parku spolu s námi a chtějí zde stavět vlastní haly - jedná se o firmy Stilparkett, H print a DIS nářadí,“ upřesnil obchodní manažer Pavel Blažek.

K realizaci ještě dlouhá cesta

Na jednání zastupitelstva dostal zatím zelenou pouze záměr na prodej dvou bloků pozemků. Od něj je ale k realizaci ještě dlouhý kus cesty.

„Pokud bude dobrá konstelace, mohli bychom mít v ruce stavební povolení někdy roce 2023. Výstavba by se mohla rozběhnout v letech 2024 až 2025,“ nastínil Michal Dospěl. Podle něj je hlavní výhodou fakt, že společnost CTP všechny své budovy vlastní.

Zastupitelé vyjádřili záměru na úplatný na převod pozemků podporu. I když je zajímaly detaily.

„Jak vysoký investiční příspěvek jste schopni vložit do rozpočtu města, aby to vyvážilo případné navýšení dopravy nebo větší opotřebení komunikací?,“ zajímalo třeba opozičního zastupitele Jana Horkého (SpPP), který podal doplňující návrh, aby se při prodeji stanovily podmínky v souladu s plánem udržitelné mobility a adaptační strategií na změnu klimatu. Jeho návrh podpořila většina přítomných.

Cyklostezky? Pro nás zásadní téma

Podle Horkého je třeba myslet také na to, že by měl být průmyslový park přístupný i na kole nebo pěšky ze zastávky autobusu.

„Zvažujete investici do cyklostezky, chodníků nebo veřejného osvětlení?“ zeptal se zástupců investora.

„Je běžné, že budujeme cyklostezky, a pak je městu předáme - pro naši firmu jsou zásadním tématem,“ reagovali na to zástupci firmy.

Přerovští radní zájem investora vítají.

„Zatím byl schválen pouze záměr na úplatný převod pozemků v lokalitě Staré Rybníky. Nyní se zpracují znalecké posudky, a od nich se bude odvíjet cena pozemků. Podle toho se pak rozběhnou další jednání,“ nastínil další postup přerovský radní Michal Zácha (ODS), který má na starosti majetkové věci.