Jak si zatím vedou hraničtí obyvatelé řekl Přerovskému a hranickému deníku vedoucí finančního odboru města Hranice.

„Zaplatit mělo tento rok dohromady 18 205 obyvatel. Poplatek činí 600 korun za každou osobu s trvalým bydlištěm v Hranicích. Správně bychom měli vybrat 10 923 000 korun," uvedl Vladimír Zemek, který upřesnil, že ke dni 30. dubna poplatníci prozatím uhradili 8 113 200 korun. Z toho vyplývá, že městu nyní dluží peníze 4683 lidí, což je více než jedna čtvrtina obyvatel. Uhradit jim tedy zbývá více než dva miliony osm set tisíc korun.

Vladimíra Zemka ale tento stav neznepokojuje.

„I v těchto dnech nám totiž na účet stále docházejí další platby a dle našich zkušeností z minulých let budou ještě do 30. června docházet," podotkl.

Co s neplatiči?

A jak postupuje město dále, když lidé ani poté nezaplatí?

„Počkáme na stav nedoplatku k 30. červnu a těm, kteří do tohoto data nezaplatí předmětný poplatek, zašleme výzvu k uhrazení peněz. Pokud se tak nestane do 31. prosince tohoto roku, vystaví se na začátku roku 2016 platební výměr, který už bude obsahovat sankci za nezaplacení," popsal Vladimír Zemek. Sankcí se myslí zvýšení poplatku na dvojnásobek, tudíž dlužníci budou muset zaplatit 1200 korun. Stejný postih čeká samozřejmě všechny, kteří neuhradili poplatek za rok 2014.

Jak pověděl vedoucí finančního odboru, počet neplatičů poplatku se v předchozích letech ustálil přibližně na jedenácti procentech, což je v přepočtu as 1850 poplatníků, po kterých je dlužná částka vymáhána.

Jen pro přirovnání, v listopadu minulého roku bylo neplatičů komunálního odpadu celkem 1544. Jejich počet je sice nižší než před rokem, i tak je ale dlužníků pořád hodně," sdělil tehdy Deníku vedoucí odboru financí v Hranicích Vladimír Zemek.

Pokud neplatiči nebudou reagovat na výzvy, přistoupí město k exekučnímu řízení. To pro daného člověka znamená mnohonásobnéh navýšení dlužné sumy, protože náklady za exekuční řízení bude muset zaplatit ze své kapsy. I tady tedy platí pravidlo – zaplatit radši dříve než později, a lépe později, než vůbec.